Ustawienia transmisji

Aby skonfigurować ustawienia transmitowania rozgrywki, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Ustawienia transmisji].
Ta opcja jest dostępna tylko dla posiadaczy kont osób dorosłych.

Zatrzymaj transmisję

Zakończenie transmisji rozgrywki.

Zaproś graczy na transmisję

Służy do zapraszania innych graczy, aby oglądali Twoją transmisję.
Wybierz pozycję [Zaproś graczy na transmisję], aby wyświetlić ekran umożliwiający zapraszanie graczy. Wybierz graczy, których chcesz zaprosić, a następnie wyślij zaproszenia.

Wyświetl komentarze

Wyświetlane są wszystkie komentarze.

Naciśnij przycisk OPTIONS, aby ukryć wybrane komentarze i wybranych graczy.

Extend Broadcast

Korzystając z niektórych usług online, można przedłużyć czas transmisji.
Ta opcja jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.

Comment Filtering Level

Ta opcja pozwala zmienić ustawienia filtrowania komentarzy.
Filtrowanie komentarzy jest jedną z wielu funkcji oferowanych przez niektóre usługi online.
Ta opcja jest dostępna tylko w niektórych krajach lub regionach.

Ustawienia zaawansowane

Transmituj wideo z kamery PlayStation Camera Zaznacz to pole wyboru, aby przy korzystaniu z akcesorium PlayStation®Camera dołączyć do transmisji obraz z kamery.
Ustawienia wideo kamery Ta opcja pozwala skonfigurować ustawienia wideo, włącznie z pozycją, rozmiarem i jasnością obrazu z kamery PlayStation®Camera.
Aby włączyć opcję [Ustawienia wideo kamery], najpierw zaznacz pole wyboru [Transmituj wideo z kamery PlayStation Camera].
Ustawienia udostępniania dźwięku Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć do transmisji dźwięk z mikrofonu rejestrowany przez zestaw słuchawkowy lub kamerę PlayStation®Camera.
Wyświetl wiadomość do widzów i ich komentarze Zaznacz to pole wyboru, aby na ekranie wyświetlane były komunikaty do widzów oraz ich komentarze.
Komentarze są wyświetlane tylko wtedy, gdy rozdzielczość wynosi 1080i lub 1080p.
Wiadomość do widzów Ta opcja pozwala edytować wiadomość dla widzów oraz określić kolor tła wiadomości.
Zamiana komentarzy na mowę Wybierz pole wyboru, aby system PS4™ czytał komentarze od widzów.
Usuń zaznaczenie z pola wyboru [Wyświetl wiadomość do widzów i ich komentarze]. Komentarze będą ponadto czytane tylko wtedy, gdy ustawienie w obszarze (Ustawienia) > [Język] > [Język systemu] ma wartość [日本語] lub [English (United States)].
Połącz społeczność ze swoimi transmisjami Zaznaczając pole wyboru [Włącz łącze do społeczności], właściciel społeczności może wyświetlić ikonę (Społeczności) na ekranie transmisji Na żywo z PlayStation®. Publiczność będzie miała dostęp do Twojej społeczności.