Transmitowanie rozgrywki

Aby transmitować (przesyłać strumieniowo) rozgrywkę, wykonaj następujące czynności.

1.
Naciśnij przycisk SHARE w trakcie gry, a następnie wybierz pozycję [Transmituj rozgrywkę].
2.
Wybierz usługę online.
Jeżeli dysponujesz kilkoma kanałami, zostanie wyświetlony ekran wyboru kanału.
3.
Przygotuj transmisję.
Możesz wprowadzić opis lub skonfigurować ustawienia obrazu wideo z kamery PlayStation®Camera lub dźwięku nagranego mikrofonem. Aby skonfigurować ustawienia zaawansowane, naciśnij przycisk OPTIONS.
4.
Wybierz pozycję [Rozpocznij transmisję].

Poprawianie jakości obrazu

Poprawę jakości obrazu nagranego kamerą można uzyskać, stosując się do tych zaleceń.

 • Doświetl pomieszczenie.
 • Zmniejsz podświetlenie (światło za Tobą).
 • Jeżeli światło z okien jest za mocne, zasuń zasłony i użyj oświetlenia wewnętrznego.
 • Odsuń się na odległość około 1 m od kamery PlayStation®Camera.
 • Zdejmij folię ochronną z obiektywów.
 • Jeśli obiektywy są brudne lub są na nich odciski palców, wyczyść je miękką ściereczką.

Te wytyczne mogą okazać się pomocne, jeśli dla opcji [Tło] wybrano ustawienie [Kluczowanie koloru].

 • Użyj tła w kolorze niebieskim lub zielonym.
 • Aby nie rzucać cienia na tło, stań z dala od niego i sprawdź, czy jest równo oświetlone.
 • Wybierz pozycję [Znajdź twarz], aby kamera mogła ponownie wykrywać twarze i tło.
 • Przy pierwszym połączeniu z usługą online wprowadź informacje o koncie w danej usłudze. Jeżeli nie masz konta, utwórz je, odwiedzając witrynę usługi online. Niektóre usługi online mogą wymagać rejestracji płatnego konta.
 • Aby skonfigurować ustawienia kamery i mikrofonu podczas strumieniowego przesyłania zawartości, z menu podręcznego wybierz pozycję [Transmisja].
 • Ograniczenia czasu trwania transmisji i inne szczegóły różnią się w zależności od usługi online.
 • Aby usunąć połączenie z kontem usług online, zmień ustawienie opcji (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Połącz z innymi usługami].
 • Jeżeli nie można rozpocząć transmisji lub komentarze nie są wyświetlane, upewnij się, że odblokowane są poniższe porty routera lub zapory sieciowej. Więcej informacji o sprawdzaniu numerów portów oraz sposobie konfigurowania ustawień można znaleźć w informacjach dostarczonych przez dostawcę usług internetowych i instrukcjach dołączonych do urządzenia sieciowego.
  • TCP: 1935, 2805–2899, 6667
 • Jeśli opcja HDR jest włączona, kolory filmów przesyłanych strumieniowo mogą się różnić od kolorów filmu z rozgrywki.

Opis ekranu transmisji

Ekran podczas transmisji. Etykiety od A do G, zaczynając od góry po lewej stronie.

A )
Liczba widzów
B )
Stan kamery*1
C )
Wideo z kamery*1
D )
Stan mikrofonu*2
E )
Liczba komentarzy
F )
Najnowsze komentarze
Aby wyświetlić wszystkie komentarze, naciśnij przycisk SHARE, a następnie wybierz pozycję [Ustawienia transmisji] > [Wyświetl komentarze]. Aby włączyć funkcję odczytywania komentarzy przez system, wybierz pozycję [Ustawienia transmisji] > [Ustawienia zaawansowane] > [Zamiana komentarzy na mowę], a następnie zaznacz pole wyboru [Włącz zamianę komentarzy na mowę].
G )
Wiadomość do widzów
Aby zmienić to ustawienie, naciśnij przycisk SHARE i wybierz pozycję [Ustawienia transmisji] > [Ustawienia zaawansowane] > [Wiadomość do widzów].
*1
Jeżeli używana jest kamera PlayStation®Camera.
*2
Jeżeli używany jest zestaw słuchawkowy lub używane są mikrofony wbudowane w kamerę PlayStation®Camera.
 • Jeżeli podczas transmisji ekran gry zostanie przełączony na inny ekran, taki jak ekran główny lub ekran ustawień, lub jeśli w grze występuje scena, której nie można transmitować, widz zobaczy ekran trybu czuwania.
 • Aby wyświetlić grę na pełnym ekranie, usuń zaznaczenie pola wyboru [Wyświetl wiadomość do widzów i ich komentarze].
 • Komentarze są wyświetlane tylko wtedy, gdy rozdzielczość ekranu to 1080i albo 1080p.
 • Funkcja zamiany komentarzy na mowę jest dostępna tylko wtedy, gdy komentarze nie są wyświetlane, a język systemu jest ustawiony na [日本語] lub [English (United States)].
 • Komentarze mogą być wyświetlane na urządzeniach obsługujących funkcję drugiego ekranu. Więcej informacji na temat funkcji drugiego ekranu zawiera rozdział „Łączenie się z poziomu innych urządzeń”.
 • Wyświetlane elementy różnią się w zależności od ustawień.
 • Aby wyciszyć mikrofon, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation Camera], a następnie zaznacz pole wyboru [Wycisz mikrofon].

Zatrzymywanie transmisji

Z menu podręcznego wybierz pozycje [Transmisja] > [Zatrzymaj transmisję].