Ustawienia udostępniania dźwięku

Aby określić, jaki dźwięk będzie dołączany podczas rejestrowania klipu wideo lub transmisji rozgrywki, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Ustawienia udostępniania dźwięku].

Dołącz dźwięk z mikrofonu do klipów wideo

Zaznacz to pole wyboru, aby podczas rejestrowania klipu wideo dołączyć dźwięk z mikrofonu rejestrowany przez zestaw słuchawkowy lub kamerę PlayStation®Camera.

Jeżeli zaznaczysz pole wyboru (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation Camera] > [Wycisz mikrofon], używane będzie to ustawienie.

Transmituj dźwięk z mikrofonu

Zaznacz to pole wyboru, aby podczas transmisji dołączyć dźwięk z mikrofonu rejestrowany przez zestaw słuchawkowy lub kamerę PlayStation®Camera.

Jeżeli zaznaczysz pole wyboru (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation Camera] > [Wycisz mikrofon], używane będzie to ustawienie.

Udostępniaj dźwięk z imprezy

Zaznacz to pole wyboru, aby do klipów wideo i transmisji dołączać rozmowy użytkownika oraz innych graczy.

  • To ustawienie dotyczy jedynie rozmów tych graczy, którzy zaakceptowali udostępnianie rozmów na ekranie imprezy za pomocą pozycji [Ustawienia imprezy] > [Zezwól na udostępnianie swojego głosu].
  • To ustawienie ma większy priorytet niż ustawienia [Dołącz dźwięk z mikrofonu do klipów wideo] i [Transmituj dźwięk z mikrofonu].