Ustawienia zrzutów ekranu

Aby skonfigurować ustawienia wykonywania zrzutów ekranu, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Ustawienia zrzutów ekranu].

Po zdobyciu trofeum wykonuj automatycznie zrzut ekranu

Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zapisywać zrzut ekranu zawsze po zdobyciu trofeum.

Format obrazu

Ta opcja pozwala ustawić format pliku dla zrzutów ekranu.

Rozmiary

Służy do ustawiania rozmiaru zrzutów ekranu.
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.