Wpisz się do PlayStation Network

Aby wpisać się do sieci PlayStation™Network, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Zarządzanie kontami] > [Wpisz się do PlayStation Network].
Więcej informacji o sieci PlayStation™Network można znaleźć w rozdziale „PlayStation™Network”.

  • Sieć PlayStation™Network jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach oraz w określonych językach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej w kraju lub regionie.
  • Po wpisaniu się użytkownik pozostaje wpisany do czasu ręcznego wypisania się.
  • Po pierwszym wpisaniu się do sieci PlayStation™Network nazwa użytkownika zostanie zastąpiona prawdziwym nazwiskiem przypisanym do konta.

Korzystanie z konta utworzonego na innym urządzeniu

Aby używać konta, które zostało utworzone w systemie PS3™ lub PS Vita, wprowadź identyfikator wpisu (adres e-mail) i hasło, a następnie wybierz pozycję [Wpisz się].

Tworzenie nowego konta

Wybierz pozycję [Pierwszy raz w sieci PlayStation™Network? Utwórz konto], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.