Ustawienia klipów wideo

Ustawienia klipów wideo można zmienić, wybierając pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Ustawienia klipów wideo].
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.

Długość klipu wideo

Służy do ustawiania maksymalnej długości zapisywanych klipów wideo.

Rozmiary

Służy do ustawiania domyślnego rozmiaru ekranu zapisywanych klipów wideo.