Przesyłanie zrzutów ekranu

Zrzuty ekranu można robić w trakcie gry lub z poziomu ekranu głównego. Można je następnie przesłać do usługi online lub wysłać znajomym za pomocą aplikacji (Wiadomości).

Zapisywanie zrzutu ekranu

Aby zapisać zrzut ekranu, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE.
  • Naciśnij przycisk SHARE, a następnie naciśnij przycisk trójkąt.
  • Naciśnij przycisk SHARE, a następnie wybierz pozycję [Zapisz zrzut ekranu].

W zależności od rodzaju zawartości lub stanu systemu wykonanie zrzutu ekranu może być niemożliwe.

Wyświetlanie zapisanych zrzutów ekranu

Z obszaru zawartości wybierz pozycję (Galeria zrzutów).
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby posortować zrzuty ekranu według nazwy lub daty oraz usunąć zrzuty ekranu. Możesz również skopiować zapisane zrzuty ekranu na urządzenie pamięci masowej USB.

  • Obsługiwane są urządzenia pamięci masowej USB zarówno z systemem plików FAT, jak i exFAT.
  • Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest dobrze dociśnięte w porcie USB. Niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z uwagi na ich kształt lub konstrukcję.
  • Jako tła ekranu głównego i ekranu funkcji można użyć zrzutów ekranu. Zaznacz zrzut ekranu, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Ustaw jako tło].

Przesyłanie zrzutów ekranu

1.
Naciśnij przycisk SHARE, a następnie wybierz pozycję [Zrzut ekranu], aby przechwycić i zapisać rzut ekranu.
2.
Wybierz miejsce docelowe przesyłania.
Wybierz pozycję  (Aktywności), aby przesłać zrzut ekranu do sieci PlayStation™Network i udostępnić go jako aktywność.
3.
Wybierz zrzut ekranu.
4.
Dodaj komentarze, wybierz inne opcje, a następnie wybierz pozycję [Udostępnij].
Jeśli w kroku 2 wybrano pozycję  (Wiadomości) lub  (Społeczności), wybierz odbiorcę.
  • Przy pierwszym połączeniu z usługą online wprowadź informacje o koncie w danej usłudze. Jeżeli nie masz konta, utwórz je, odwiedzając witrynę usługi online.
  • Liczba zrzutów ekranu, jaką można przesłać jednocześnie, oraz metody usuwania przesłanych zrzutów ekranu różnią się w zależności od usługi online.