Przesyłanie klipów wideo

Istnieje możliwość zapisywania rozgrywki w postaci klipów wideo. Klipy wideo można następnie udostępniać innym graczom, przesyłając je do usług online.

Zapisywanie klipów wideo

System pozwala na automatyczne rejestrowanie w trybie ciągłym wideo z ostatnich 15 minut rozgrywki. Rozgrywkę w postaci klipu wideo można zapisać na jeden z poniższych sposobów.

 • Naciśnij przycisk SHARE, a następnie naciśnij przycisk kwadrat.
 • Naciśnij przycisk SHARE, a następnie wybierz pozycję [Zapisz klip wideo].
 • Niektóre gry mogą zawierać sceny, których nie można zarejestrować. 15 minut rozgrywki zapisanych w postaci klipu wideo nie obejmuje scen niemożliwych do rejestrowania. W lewym górnym rogu ekranu na początku i końcu tych scen wyświetlana jest ikona.
 • Gdy wiesz, którą scenę chcesz zapisać, dwukrotnie naciśnij przycisk SHARE na początku sceny, a następnie ponownie dwukrotnie naciśnij przycisk SHARE na końcu tej sceny. Jeśli nie naciśniesz przycisku SHARE na końcu danej sceny, rejestrowanie będzie trwać do osiągnięcia ustawionego maksymalnego czasu trwania klipu wideo, a następnie klip wideo zostanie zapisany.
 • Aby zmienić ustawienia klipów wideo i przesyłania, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje].

Wyświetlanie zapisanych klipów wideo

Z obszaru zawartości wybierz pozycję (Galeria zrzutów).
Naciśnij przycisk OPTIONS, by posortować zapisane klipy wideo według nazwy lub daty oraz usunąć klipy wideo. Możesz również skopiować zapisane klipy wideo na urządzenie pamięci masowej USB.

 • Obsługiwane są urządzenia pamięci masowej USB zarówno z systemem plików FAT, jak i exFAT.
 • Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest dobrze dociśnięte w porcie USB. Niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z uwagi na ich kształt lub konstrukcję.
 • Jeśli opcja HDR jest włączona, kolory zapisanych klipów wideo mogą się różnić od kolorów filmu z rozgrywki.

Przesyłanie klipów wideo

1.
Naciśnij przycisk SHARE, a następnie wybierz pozycję [Klip wideo], aby zapisać klip wideo.
2.
Wybierz usługę online.
3.
Zaznacz klip wideo.
4.
Wykonaj edycję klipu wideo.
Wybierz opcję [Przytnij], aby edytować punkt początkowy i końcowy klipu wideo. Możesz także dodawać komentarze lub ograniczać graczy, którzy będą widzieć udostępnianą zawartość.
5.
Wybierz pozycję [Udostępnij].
 • Przy pierwszym połączeniu z usługą online wprowadź informacje o koncie w danej usłudze. Jeżeli nie masz konta, utwórz je, odwiedzając witrynę usługi online.
 • Można przesyłać tylko jeden klip wideo na raz.
 • Metody usuwania przesłanych klipów wideo różnią się w zależności od usługi online.