Długość klipu wideo

Istnieje możliwość ustawienia długości klipów wideo, które mają być zapisywane. Aby zmienić długość zapisywanego klipu wideo, wybierz pozycję  (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Długość klipu wideo].
To ustawienie jest dostępne tylko w niektórych systemach PS4™.