Informacje o udostępnianiu

Możesz udostępniać innym graczom rozgrywkę oraz informacje o zawartości sklepu PlayStation™Store. Zawartość można udostępniać na jeden z poniższych sposobów.

  • Przesyłanie zrzutów ekranu
  • Przesyłanie klipów wideo z rozgrywki
  • Transmitowanie (przesyłanie strumieniowe) rozgrywki
  • Korzystanie z funkcji Share Play w celu udostępniania zrzutów ekranu z gry innym graczom w ramach imprezy
  • Udostępnianie informacji na temat zawartości sklepu PlayStation™Store trofeów i wydarzeń

Możesz także wysyłać prośby o oglądanie rozgrywki innego gracza. Inny gracz może wybrać, czy transmitować rozgrywkę, czy udostępnić ją za pomocą funkcji Share Play.

  • Na koncie dziecka można zapisywać zrzuty ekranu i klipy wideo, lecz nie można ich przesyłać ani transmitować do serwisów online.
  • Funkcję Gra zdalna można wykorzystać w celu zapisywania i przesyłania zrzutów ekranu i klipów wideo. Nie można jednak wykorzystać jej do transmitowania ani udostępniania rozgrywki.
  • Dostępne usługi online różnią się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej w kraju lub regionie.
  • Zrzuty ekranu, klipy wideo i transmisje mogą zawierać dane osobowe użytkownika lub innych graczy, takie jak prawdziwe nazwiska, identyfikatory internetowe i czat głosowy. Przed udostępnieniem zawartości zawierającej dane osobowe należy uzyskać zgodę innych graczy.
  • Możliwe jest określenie graczy, od których użytkownik chce odbierać prośby. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Ustawienia prywatności”.

Podstawy obsługi przycisku SHARE

Naciśnięcie

Wyświetlanie menu funkcji Udostępnij.
Aby natychmiast udostępnić treści, wybierz pozycję [Klip wideo] lub [Zrzut ekranu]. Zrzut ekranu lub klip wideo zostanie zapisany w tym samym momencie.
Aby zapisać bez przesyłania, wybierz pozycję [Zapisz klip wideo] lub [Zapisz zrzut ekranu].

Naciśnięcie i przytrzymanie

Wykonanie zrzutu ekranu.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zostanie wykonany zrzut ekranu, a w lewym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat (ukończone).
Długiego naciśnięcia można użyć, aby wykonać zrzut ekranu bez wyświetlania menu.

Dwukrotne naciśnięcie

Rozpoczęcie lub zatrzymanie rejestrowania klipu wideo.
Rozpoczęcie lub zatrzymanie rejestrowania rozgrywki.
Jest to wygodne rozwiązanie ułatwiające zapisywanie konkretnej sceny.

Aby zmienić działanie przycisku SHARE, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Udostępnianie i transmisje] > [Funkcja przycisku SHARE].