Motywy

Zrzuty ekranu i motywy pobrane z PlayStation™Store umożliwiają dostosowanie tła ekranu głównego i ekranu funkcji. Wybierz opcję w obszarze  (Ustawienia) > [Motywy].

Wybierz motyw

Służy do wyboru motywu systemu. Aby jako tła użyć zrzutu ekranu lub obrazu zapisanego na urządzeniu pamięci masowej USB, wybierz pozycję [Niestandardowe]. Aby pobrać nowy motyw, wybierz pozycję [Znajdź w PlayStation Store].

Cień tekstu

Służy do ustawiania stylu cienia tekstu. Użyj tego ustawienia, jeżeli tekst jest słabo czytelny.

  • Obsługiwane są urządzenia pamięci masowej USB zarówno z systemem plików FAT, jak i exFAT.
  • Upewnij się, że urządzenie pamięci masowej USB jest dobrze dociśnięte w porcie USB. Niektóre urządzenia mogą nie być kompatybilne z uwagi na ich kształt lub konstrukcję.
  • Sklep PlayStation™Store jest dostępny tylko w niektórych krajach i regionach oraz w określonych językach. Ponadto rodzaje dostępnych zawartości i usług różnią się w zależności od kraju i regionu zamieszkania użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.
  • Aby móc kupować zawartość, trzeba dodać fundusze do swojego portfela. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Informacje o koncie”.
  • Aby usunąć motyw, wybierz motyw, który ma być usunięty, naciśnij przycisk OPTIONS, a następnie wybierz pozycję [Usuń].