Podstawowe funkcje odtwarzania dysków

Dostępne funkcje odtwarzania są zależne od zawartości. Ponadto niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wstrzymaj/Odtwórz Naciśnij przycisk krzyżyk.
Przewiń do tyłu/Przewiń do przodu Naciśnij przycisk L2 lub przycisk R2 podczas odtwarzania.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie szybkości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przewijać zawartość do tyłu lub do przodu, aż przycisk zostanie zwolniony.
Klatka do tyłu/Klatka do przodu Naciśnij przycisk L2 lub przycisk R2, gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
Powoli do tyłu/Powoli do przodu Naciśnij i przytrzymaj przycisk L2 lub przycisk R2, gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
Zatrzymaj Naciśnij przycisk PS.
Można zatrzymać odtwarzanie i powrócić do ekranu głównego. Jeśli dysk umożliwia wznawianie odtwarzania, przy następnym odtworzeniu dysku można wznowić odtwarzanie wideo od momentu, w którym zostało zatrzymane.
15 sekund do tyłu/15 sekund do przodu Przesuń szybko w lewo lub w prawo na panelu dotykowym.
Skok Naciśnij przycisk panelu dotykowego, a następnie przeciągnij w lewo lub w prawo.

Po naciśnięciu przycisku trójkąt podczas odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania pojawią się poniższe informacje.

Ekran po naciśnięciu przycisku trójkąt. Etykiety od A do C, zaczynając od góry.

A )
Odtwarzany rozdział
B )
Czas trwania / Łączny czas
C )
Kodowanie dźwięku / Liczba kanałów / Częstotliwość

Zmiana audio, napisów i innych ustawień odtwarzania

Naciśnij przycisk OPTIONS podczas odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania.

Ekran po naciśnięciu przycisku OPTIONS. Etykieta A.

A )
Opcje
(Menu podręczne) Służy do wyświetlania menu dysku, takiego jak menu podręczne lub lista tytułów.
(Napisy) Służy do wyboru języka napisów.
(Dźwięk) Służy do wyboru ścieżki dźwiękowej.
(Napisy) Służy do wyświetlania napisów do oglądanych filmów wideo.
Aby włączyć napisy w systemie, wybierz pozycję (Ustawienia) > [Ułatwienia dostępu] > [Napisy], a następnie zaznacz pole wyboru [Wyświetl napisy].
(Panel sterowania) Wyświetli się menu zawierające różne opcje odtwarzania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Panel sterowania”.
(Przewodnik po przyciskach) Służy do wyświetlania funkcji przypisanych do przycisków kontrolera.
(Ustawienia) Pozwala skonfigurować wyjścia wideo i audio. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Ustawienia”.

Panel sterowania

(Czerwony)/ (Zielony)/ (Niebieski)/ (Żółty) Służą do aktywacji funkcji odpowiadającej ikonie. Funkcje przypisane do ikon różnią się w zależności od odtwarzanej zawartości.
(W górę)/ (W dół)/ (W lewo)/ (W prawo) Służą do wyboru elementów.
(Enter) Służy do potwierdzania wybranego elementu.
(Klawisze liczbowe) Służą do wprowadzania liczb.
(15 sekund do tyłu)/ (15 sekund do przodu) Służą do przechodzenia o 15 sekund wstecz albo do przodu.
(Powoli do tyłu)/ (Powoli do przodu) Służą do odtwarzania w zwolnionym tempie.
(Klatka do tyłu)/ (Klatka do przodu) Służą do przeskakiwania o jedną klatkę.
(Menu początkowe) Służy do wyświetlania menu górnego.
(Powrót) Służy do powracania do konkretnego momentu zawartości.
(Ujęcie) Służy do zmiany kąta kamery.
(Informacje) Służy do wyświetlania stanu odtwarzania i innych powiązanych informacji. Wyświetlane elementy różnią się w zależności od odtwarzanej zawartości.
(Odtwórz) Służy do odtwarzania zawartości.
(Wstrzymaj) Służy do tymczasowego wstrzymywania odtwarzania.
(Zatrzymaj) Służy do zatrzymywania odtwarzania.
(Przewiń do tyłu)/ (Przewiń do przodu) Służą do przewijania do tyłu lub do przodu. Każde naciśnięcie przycisku krzyżyk powoduje zmianę szybkości odtwarzania.
(Wróć)/ (Dalej) Służy do przechodzenia do poprzedniego lub następnego rozdziału.
(Skok) Służy do odtwarzania od określonego rozdziału lub czasu.
(Powtórz) Służy do powtarzania zawartości. Aby wyłączyć funkcję powtarzania, wybierz pozycję (Powtórz) i przytrzymaj aż zostanie wyświetlona pozycja [Wył.].

Ustawienia

Dostępne ustawienia różnią się w zależności od wyświetlanej zawartości.

Redukcja zniekształceń Służy do zmniejszania ilości szumów w rejestrowanym wideo.
Tryb wyświetlania Służy do ustawiania formatu wyświetlania wideo zarejestrowanego z formatem obrazu 4:3.
Dynamiczna kontrola zakresu Służy do ustawiania dynamicznej kontroli zakresu.
To ustawienie jest dostępne tylko wówczas, gdy dla ustawienia (Ustawienia) > [Format audio] wybrano wartość [Linear PCM].
Format audio Służy do ustawiania formatu wyjścia audio.
Ustawienia odtwarzania wideo Służy do konfigurowania ustawień dotyczących preferowanych języków oraz umożliwia łączenie niektórych dysków z Internetem.
Ustawienia napisów Służy do konfigurowania ustawień napisów.
Oglądaj w 3D w goglach VR Poznaj możliwości technologii Blu-ray 3D™, korzystając z gogli VR.
To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy do systemu PS4™ podłączone jest urządzenie PS VR oraz telewizor 2D, a do odtwarzacza włożono płytę Blu-ray 3D™.
Podczas odtwarzania filmu w 3D w goglach VR obraz i dźwięk nie są przesyłane na telewizor.