Odtwarzanie wideo z usługi PlayStation™Video

PlayStation™Video jest usługą przesyłania strumieniowego filmów wideo w ramach sieci PlayStation™Network. Aby kupować i wypożyczać filmy wideo PlayStation™Video, odwiedź sklep PlayStation™Store.

1.
W obszarze zawartości wybierz pozycję (PlayStation Store).
2.
Zaznacz zawartość, która ma być obejrzana, a następnie wybierz pozycję [Kup] lub [Wypożyczone].
3.
Wybierz pozycję [Przejdź do płatności], a następnie wybierz pozycję [Potwierdź zakup].
Aby móc kupować lub wypożyczać zawartość, trzeba dodać fundusze do swojego portfela. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Informacje o koncie”.
4.
Wybierz pozycję [Odtwórz].
Aby obejrzeć zawartość w późniejszym czasie, z obszaru zawartości wybierz pozycję (PlayStation™Video – moje filmy), a następnie wybierz zawartość, która ma być odtworzona.
  • Dostępne przyciski i wymagane czynności różnią się w zależności od rodzaju zawartości.
  • Usługa PlayStation™Video i sklep PlayStation™Store są dostępne tylko w niektórych krajach i regionach oraz w określonych językach. Ponadto rodzaje dostępnych zawartości i usług różnią się w zależności od kraju i regionu zamieszkania użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę działu pomocy technicznej właściwą dla kraju lub regionu.
  • Jakość wideo może być niska w zależności od parametrów połączenia internetowego.

Podstawowe funkcje odtwarzania

Pauza/Odtwórz Naciśnij przycisk krzyżyk.
Przewiń do tyłu/Przewiń do przodu Naciśnij przycisk L2 lub przycisk R2.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę szybkości.
Wyszukaj scenę Naciśnij przycisk „w lewo” lub przycisk „w prawo”.
Aby zmienić interwał, naciśnij przycisk „w górę” lub przycisk „w dół”.
Odtwórz od początku Naciśnij przycisk L1.
Następny odcinek Naciśnij przycisk R1.
Możliwe jest odtworzenie poprzedniego lub następnego odcinka.
Ustawienia Naciśnij przycisk OPTIONS.
Możliwa będzie konfiguracja ustawień napisów i dźwięku.
Zatrzymaj Naciśnij przycisk kółko.
  • Wyświetlane elementy i dostępne funkcje różnią się w zależności od zawartości.
  • Aby wyświetlić napisy (jeśli są dostępne), naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz pozycję [Napisy]. Wybierz pozycję (Napisy), aby ustawić rozmiar tekstu i kolor tła oraz skonfigurować pozostałe ustawienia.