Korzystanie z funkcji kontroli rodzicielskiej

Rodzice i opiekunowie mogą skonfigurować funkcje kontroli rodzicielskiej systemu, aby ograniczyć możliwości korzystania z funkcji systemu przez dzieci i nastolatków.

Co może zrobić rodzic lub opiekun Sposób ustawienia ograniczeń
 • Zezwolenie lub brak zezwolenia na uruchamianie aplikacji (Przeglądarka), (PS Store) lub (Poczta e-mail)
 • Zezwolenie lub brak zezwolenia na korzystanie z gier i filmów
 • Ograniczenie dziennego czasu gry dziecka
 • Blokowanie nieodpowiednich witryn
Ustawienia te można wybrać w obszarze (Kontrola rodzicielska) > [Rozpocznij]. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Kontrola rodzicielska".
 • Zezwolenie lub brak zezwolenia na korzystanie z funkcji komunikacji PlayStation™Network, takich jak czat
 • Zezwolenie lub brak zezwolenia na zawartość ze sklepu PlayStation®Store w zależności od wieku posiadacza konta*1
 • Ograniczenie maksymalnych funduszy, które można wydać w sklepie PlayStation®Store w ciągu miesiąca*1

Można dostosować ograniczenia użycia dla posiadaczy kont podrzędnych*2. Ustawienia można zmodyfikować tylko na urządzeniu, z którym powiązane jest konto główne rodzica lub opiekuna, albo na komputerze lub smartfonie.

 • Dostosowanie przy użyciu systemu
  Dostosuj ustawienia w obszarze (Ustawienia) > [Rozpocznij] > [PlayStation™Network] > [Zarządzanie kontem podrzędnym]. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Zarządzanie kontem podrzędnym".
 • Dostosowanie przy użyciu komputera lub smartfona
  Wpisz się w następującej witrynie internetowej, a następnie dostosuj ustawienia w obszarze [Konto] > [Konto podrzędne].
  http://account.sonyentertainmentnetwork.com/
 • Aby dostosować ustawienia na innym urządzeniu, zapoznaj się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

*1
Sklep PlayStation®Store jest dostępny tylko w niektórych krajach i regionach oraz określonych językach. Rodzaj zawartości i usług dostępnych w sklepie PlayStation®Store różni się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w odpowiednim kraju lub regionie.
*2
Można również utworzyć konta podrzędne Sony Entertainment Network dla użytkowników poniżej określonego wieku. Takie konta powinny być używane pod nadzorem posiadacza konta głównego. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Tworzenie konta".

Bez względu na opisane powyżej ustawienia niektóre funkcje mogą być niedostępne z uwagi na wiek użytkownika konta.

Do początku strony