Wiadomości Ekran LiveArea™ aplikacji Wiadomości

Aby korzystać z tej aplikacji, należy wpisać się do sieci PlayStation™Network w systemie.

Wybierz polecenie (Wiadomości) na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran aplikacji LiveArea™ dla aplikacji Wiadomości grupowe.

Ekran LiveArea — Wiadomości. Oznaczenia od A do C od góry.

A )
Ikony akcji
Wybierz odpowiednią ikonę akcji, aby wykonać przypisaną do niej czynność w aplikacji Wiadomości. Szczegółowe informacje na temat ikon akcji znajdują się w sekcji "Korzystanie z ekranów".
B )
Brama
Wybierz bramę, aby uruchomić aplikację Wiadomości.
C )
(Nowe wiadomości)
Ta ikona jest wyświetlana w przypadku odebrania nowych wiadomości.
  • Jeśli otwartych jest wiele ekranów LiveArea™ aplikacji, można przesuwać ekran w lewo i w prawo, aby przechodzić między ekranami LiveArea™ a ekranem głównym.
  • Z poziomu ekranu aplikacji LiveArea™ naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić ekran indeksu zawierający listę otwartych ekranów aplikacji LiveArea™.

Do początku strony