Wiadomości Wyświetlanie wiadomości

Użytkownicy, których funkcje komunikacji są ograniczone, nie mogą wysyłać ani odbierać wiadomości (Wiadomości z innymi graczami). Ponadto mogą otrzymywać zaproszenia na imprezę (Impreza), ale nie mogą dołączyć do imprezy. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Zarządzanie kontem podrzędnym".

Wybierz kolejno polecenia (Wiadomości) > [Rozpocznij].

Ekran Wiadomości. Oznaczenia od A do D od góry.

A )
(Odśwież)
Wybierz to polecenie, aby odebrać nowe wiadomości.
B )
(Wiadomości z innymi graczami)
Są to wiadomości wymieniane z innymi członkami. Jeśli członków jest co najmniej 3, ich liczba jest wyświetlana obok ikony.
C )
Zaproszenia
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić zaproszenia do gier lub imprez.
D )
(Nowa wiadomość)
Ikona wyświetlana przy nowych wiadomościach.

Wymienione wiadomości zostają wyświetlone po wybraniu opcji (Wiadomości z innymi graczami).

Ekran szczegółów wiadomości. Oznaczenia A i B od góry.

A )
Wiadomość
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić pełną wiadomość.
B )
Dołączony plik
  • Można dostosować grupę osób, od których będą otrzymywane wiadomości. Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Ustawienia prywatności".
  • Nie można otrzymywać wiadomości od graczy dodanych do listy zablokowanych. Do graczy znajdujących się na liście zablokowanych nie są również wysyłane wiadomości.
  • Aby zgłosić nieodpowiednie komentarze, upewnij się, że wyświetlona jest cała wiadomość, a następnie wybierz (Opcje) > [Zgłoś].

Wyświetlanie i zapisywanie załączonych plików

Można wyświetlać i zapisywać pliki zgodne z systemem.

Podczas prowadzenia rozmowy w aplikacji (Impreza) nie można odtwarzać wiadomości głosowych.

(Plik obrazu)

Wybierz ikonę (Plik obrazu) w wiadomości, aby uruchomić aplikację (Zdjęcia) i wyświetlić obraz. Aby zapisać obraz, gdy jest on wyświetlany, wybierz opcję (Zapisz) w prawym dolnym rogu.

W prawym dolnym rogu niektórych plików obrazów, np. zrzutów ekranu, może być wyświetlana ikona (PS Store). Wybierając tę ikonę, można wyszukać powiązane informacje w sklepie PlayStation®Store.

(Plik kalendarza)

Wybierz ikonę (Plik kalendarza) w wiadomości, aby uruchomić aplikację (Kalendarz) i wyświetlić zdarzenie.‎ Aby dodać zdarzenie do kalendarza, wybierz (Opcje) > [Dodaj do kalendarza] i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Dane związane z grami

Jeśli otrzymasz wiadomości z dołączonymi zaproszeniami do gier, elementami z gry lub innymi danymi gry, wybierz taką wiadomość, aby zagrać w daną grę. Po zaakceptowaniu zaproszenia do gry lub użyciu danych wiadomość jest usuwana. Jeśli nie masz danej gry, zostanie wyświetlona strona umożliwiająca jej zakup w sklepie (PS Store).

Automatyczne odbieranie wiadomości

System może automatycznie odbierać wiadomości w ustalonych odstępach czasu, nawet jeśli jest w trybie czuwania lub nie jest uruchomiona aplikacja (Wiadomości). Jeśli otrzymasz nową wiadomość, w prawej górnej części ekranu wyświetlane jest powiadomienie. Aby określić interwał odbierania wiadomości, wybierz pozycje (Opcje) > [Ustawienia] > [Odbieraj automatycznie].

Dodawanie członka

Członka można dodać na ekranie wprowadzania wiadomości, wybierając polecenie (Opcje) > [Dodaj odbiorcę].

Ustawianie tytułu

Tytuł można ustawić, jeśli członków jest co najmniej 3. Na ekranie wprowadzania wiadomości wybierz polecenie (Opcje) > [Zmień tytuł].

Długość tytułów wiadomości jest ograniczona do 32 znaków.

Do początku strony