Wiadomości Wysyłanie wiadomości

Utwórz nową wiadomość lub wybierz istniejącą wiadomość i odpowiedz na nią.

Użytkownicy, których funkcje komunikacji są ograniczone, nie mogą wysyłać ani odbierać wiadomości (Wiadomości z innymi graczami). Informacje szczegółowe znajdują się w sekcji "Zarządzanie kontem podrzędnym".

Tworzenie nowej wiadomości

1.
Wybierz kolejno polecenia (Wiadomości) > [Rozpocznij], aby przejść do ekranu tworzenia nowej wiadomości.
2.
Wybierz (Utwórz wiadomość).
3.
Wybierz graczy, do których zostanie wysłana wiadomość.
4.
Po ukończeniu wybierania odbiorców wybierz przycisk [OK].
5.
Wprowadź wiadomość, a następnie wybierz polecenie [Wyślij].
  • Wiadomości mogą być wysyłane i odbierane tylko między graczami na innych systemach PS Vita, PS TV i PS4™, a także graczami korzystającymi ze smartfonów lub innych urządzeń z zainstalowaną aplikacją PlayStation®App.
  • Wiadomość można wysłać do grupy liczącej od 1 do 99 użytkowników.
  • Zapytaj wcześniej odbiorców wiadomości o ich identyfikatory internetowe.
  • Wiadomość może zawierać maksymalnie 512 znaków.

Dołączanie plików

Wiadomości mogą zawierać dołączone przez Ciebie obrazy lub wiadomości głosowe, które nagrasz. Wybierz polecenie (Dołącz plik) na ekranie wprowadzania wiadomości i postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami.

  • Wybierz dołączony plik, aby go wyświetlić lub usunąć.
  • Podczas prowadzenia rozmowy w aplikacji (Impreza) nie można nagrywać wiadomości głosowych.
  • Jednorazowo można dołączyć tylko jeden plik.
  • Nie można dołączać plików o rozmiarze 1 MB lub większym.
  • Aby nagrać wiadomość głosową, należy podłączyć do systemu zestaw słuchawkowy Bluetooth®. Maksymalna długość wiadomości głosowej wynosi 15 sekund.

Wybieranie wiadomości i odpowiadanie na nią

Po wybraniu wiadomości można na nią odpowiedzieć, aby kontynuować wcześniejszą wymianę.

Można wyświetlić do 200 wiadomości. Po osiągnięciu limitu 200 wiadomości najstarsza wiadomość będzie usuwana automatycznie za każdym razem, gdy wyślesz lub odbierzesz nową wiadomość.

Do początku strony