Kontrola rodzicielska Ekran LiveArea™ aplikacji Kontrola rodzicielska

Wybierz polecenie (Kontrola rodzicielska) na ekranie głównym, aby otworzyć ekran aplikacji LiveArea™ dla aplikacji Kontrola rodzicielska.

Ekran LiveArea — Kontrola rodzicielska. Oznaczenia od A do C od góry.

A )
Ikony akcji
Wybierz odpowiednią ikonę akcji, aby wykonać przypisaną do niej czynność w aplikacji Kontrola rodzicielska. Szczegółowe informacje na temat ikon akcji znajdują się w sekcji "Korzystanie z ekranów".
B )
Brama
Stuknij bramę, aby uruchomić aplikację Kontrola rodzicielska.
C )
Czas, przez jaki dziecko może grać dzisiaj (pozostały czas)
Ta wartość jest wyświetlana w przypadku ustawienia czasu dziennego użycia.
  • Jeśli otwartych jest wiele ekranów LiveArea™ aplikacji, można przesuwać ekran w lewo i w prawo, aby przechodzić między ekranami LiveArea™ a ekranem głównym.
  • Z poziomu ekranu aplikacji LiveArea™ naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić ekran indeksu zawierający listę otwartych ekranów aplikacji LiveArea™.

Do początku strony