Kontrola rodzicielska Ustawianie kodu dostępu

W aplikacji (Kontrola rodzicielska) należy najpierw ustawić hasło nazywane kodem dostępu. Wprowadzenie kodu dostępu jest wymagane w przypadku dostosowywania i zmieniania ustawień kontroli rodzicielskiej.
Aby ustawić kod dostępu, wybierz kolejno polecenia (Kontrola rodzicielska) > [Rozpocznij] i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

W przypadku zagubienia kodu dostępu konieczne będzie przywrócenie systemu. Należy dbać o bezpieczeństwo kodu dostępu. Należy go pamiętać i nie wolno udostępniać go osobom trzecim.

Zmień kod dostępu

Wybierz kolejno polecenia (Kontrola rodzicielska) > [Rozpocznij] > [Zmień kod dostępu] i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zmienić kod dostępu.