Manual index
Indexul manualului

Top (Sus)


About XMB™ (Despre XMB™)


Users (utilizatori)


Settings (parametrii)


Photo (foto)


Music (muzică)


Video


Game (jocuri)


Network (reţea)

Online Instruction Manuals (Manuale cu instrucţiuni online)


Remote Play (Jocuri la distanţă)


Internet Browser (navigatorul de internet)


Internet Search (Căutare pe internet)


Download Management (Gestionarea descărcării)


Information Board (punct de informare)


Life with PlayStation®


PlayStation®Network

Friends (prieteni)