Använda webbläsaren

Välj (Webbläsare) i innehållsområdet. Tryck på triangel-knappen och ange sedan nyckelord i sökfältet eller ange en webbadress i adressfältet.

Webbläsarskärm. Märkt A till E från toppen.

A )
Adressfält
B )
(Webbfiltreringstjänst används)
Om du vill använda tjänsten trycker du på OPTIONS-knappen och väljer sedan [Inställningar] > [Webbfilter].
C )
(Visar en webbsida som använder SSL)
D )
(Sök)
E )
Sidor som används ofta

De åtta sidor som du besökte senast visas. Radera sidor genom att trycka på OPTIONS-knappen.

Grundläggande funktioner

Gå tillbaka eller vidare till en sida Tryck på L1-knappen eller R1-knappen.
Gå till det vänstra fönstret eller det högra fönstret Tryck på L2-knappen eller R2-knappen.
Öppna ett nytt fönster Tryck på R2-knappen när (Nytt) visas.
Om du öppnar ett nytt fönster och redan har sex fönster öppna kommer fönstret längst till vänster att stängas.
Öppna en länk i ett nytt fönster Placera markören över den länk du vill öppna och tryck sedan på kryss-knappen och håll den intryckt.
Stänga ett fönster Tryck på cirkel-knappen och håll den intryckt.
Skrolla Använda högerspaken.
Flytta pekaren Använda vänsterspaken.
Förstora eller förminska Tryck på högerspaken (R3-knappen) eller på vänsterspaken (L3-knappen).
Visa en sida i fullskärmsläget Tryck på fyrkant-knappen.
Tryck på knappen igen för att lämna fullskärmsläget. Sökfältet och adressfältet visas om du trycker på triangel-knappen när en sida visas i fullskärmsläget.

Lägga till bokmärken

Om du vill skapa ett bokmärke av en webbsida du tittar på trycker du på OPTIONS-knappen och väljer sedan [Lägg till bokmärke].
Öppna ett bokmärke som du har lagt till genom att trycka på OPTIONS-knappen och välja [Bokmärken].

  • Du kan lägga till upp till 100 bokmärken.
  • Redigera, sortera eller radera bokmärken genom att trycka på OPTIONS-knappen när du visar [Bokmärken].

Besöka sidor i webbläsarhistoriken

De webbplatser som du besöker sparas automatiskt i webbläsarhistoriken. Du kan besöka en webbplats utan att ange adressen genom att välja sidan från listan med webbläsarhistorik.
När en sida är öppen trycker du på OPTIONS-knappen och väljer sedan [Webbläsarhistorik].

  • Upp till 100 sidor sparas.
  • Rensa bort alla historikposter genom att trycka på OPTIONS-knappen när du visar [Webbläsarhistorik]. Välj sedan [Rensa webbläsarhistorik].

Webbläsarinställningar

Använd dessa inställningar för sådant som att tillåta cookies, radera cookies och radera webbplatsdata som har sparats tillfälligt i webbläsaren. När en webbplats visas trycker du på OPTIONS-knappen och väljer sedan [Inställningar].