Systembegränsningar för PS4

Begränsa användningen av funktioner på ditt PS4™-system. Välj (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] > [Systembegränsningar för PS4].

  • Dessa inställningar gäller PS4™-systemets alla användare.
  • För att hindra andra från att ändra inställningarna ändrar du säkerhetskoden för systembegränsningarna.

Skapa ny användare och gästinloggning

Låt bara befintliga användare logga in på PS4™-systemet. Använd denna inställning för att förhindra att dina barn skapar och loggar in som obegränsade användare utan tillstånd.

Webbfilter

Använd en webbfiltreringstjänst som verifierar typen av webbplats och dess säkerhet när webbläsaren används samt automatiskt förhindrar att skadliga eller olämpliga webbplatser visas.

Avgifter kan tillkomma för de olika tjänsterna.

Standardinställning för föräldrakontroller

Ändra standardinställningarna för föräldrakontroller. Dessa inställningar gäller nya användare eller gäster som använder systemet utan att logga in på PlayStation™Network.

Du kan ställa in föräldrakontroller för individuella användare. Se ”Om begränsningar” för mer information.

Inaktivera tillfälligt systembegränsningar för PS4

Markera kryssrutan för att tillfälligt inaktivera alla föräldrakontrollsbegränsningar för alla användare, utan att behöva logga in på PlayStation™Network. Begränsningarna återställs när du avmarkerar kryssrutan, stänger av systemet eller sätter systemet i viloläge.

Ändra säkerhetskod för systembegränsning

Ändra säkerhetskoden för systembegränsningar.

Du måste initiera PS4™-systemet om du glömmer säkerhetskoden för systembegränsningarna. Hantera säkerhetskoden med varsamhet. Glöm den inte och låt ingen annan person få tillgång till den.