Logga in och logga ut

Upp till fyra personer kan vara inloggade på PS4™-systemet samtidigt. Om flera användare är inloggade när en användare trycker på PS-knappen på handkontrollen, visas den spelarens hemskärm.

Logga in

Du behöver välja en användare när du startar PS4™-systemet eller ansluter en handkontroll. Välj en användare och följ instruktionerna på skärmen för att logga in.
Välj [Ny användare] för att skapa en ny användare och logga in, eller logga in som gäst.

 • När du ansluter en handkontroll lyser lampskenan i en färg som tilldelats till just den användaren. Vilken färg som tilldelas till användaren beror på i vilken ordning handkontrollen ansluts. Den första användaren är blå, den andra är röd, den tredje är grön och den fjärde är rosa.
 • Du kan logga in automatiskt när du startar PS4™-systemet. Du kan även ställa in en säkerhetskod som sedan krävs varje gång du loggar in. Mer information finns i ”Inloggningsinställningar”.
 • Du kan även logga in automatiskt i PS4™-systemet genom att låta kameran jämföra ditt ansikte med dina tidigare sparade ansiktsdata (ansiktsigenkänning).
  Om du markerar rutan för (Inställningar) > [Inloggningsinställningar] > [Aktivera ansiktsigenkänning] så använder systemet kameran för att känna igen ditt ansikte och logga in dig automatiskt.
  Om du vill logga in som en användare som inte har lagt till ansiktsdata eller om du vill logga in som en ny användare stänger du skärmen för ansiktsigenkänning och väljer lämplig användare.
 • Logga in med status som visas som offline genom att trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Logga in med onlinestatusen [Visa som offline]]. Du visas som offline för vänner och andra spelare och kommer inte längre att vara listad i aktiviteter och [Spelas nu].

Logga ut

Logga ut från PS4™-systemet med någon av följande metoder. Du måste använda din egen handkontroll för att logga ut.

 • Välj (Stäng av) på funktionsskärmen och välj sedan [Logga ut ur PS4-systemet].
 • Välj [Stäng av] > [Logga ut ur PS4-systemet] på snabbmenyn.
 • När du stänger av systemet eller sätter det i viloläge loggas alla användare ut.
 • Du kan tilldela en annan användare en enhet utan att logga ut genom att välja [Växla användare].