Inloggningsinställningar

Med dessa inställningar kan du välja hur du loggar in på PS4™-systemet. Välj (Inställningar) > [Inloggningsinställningar].

Logga in på PS4-systemet automatiskt

Logga in automatiskt på PS4™-systemet när du startar det genom att välja kryssrutan för den här inställningen. Om flera användare finns registrerade på PS4™-systemet är det den användare som aktiverade inställningen sist som automatiskt loggas in. Om du vill logga in som en annan användare måste du först logga ut den aktuella användaren.

Aktivera ansiktsigenkänning

Med en PlayStation®Camera kan du logga in på PS4™-systemet med ansiktsdata som har lagts till tidigare. Aktivera den här funktionen genom att välja kryssrutan för inställningen. När du slår på systemet känner det igen ditt ansikte och loggar in dig automatiskt.

Hantering av ansiktsdata

Välj den här inställningen för att registrera, uppdatera eller radera dina ansiktsdata.

 • Tänk på punkterna nedan när du lägger till ansiktsdata eller loggar in på systemet med ansiktsdata.
  • Gör det ljusare i rummet.
  • Minska bakgrundsbelysningen (hur ljust det är bakom dig).
  • Om ljuset från fönstren är för skarpt drar du för gardinerna och använder bara lampor.
  • Flytta dig ca 2 m bort från din PlayStation®Camera.
  • Ordna håret så att det inte hänger ner i ögonbrynen.
  • Ta bort skyddsfilmen från linserna.
  • Om linserna är smutsiga eller täckta av fingeravtryck rengör du dem med en mjuk trasa.
 • Om kameran inte känner igen ditt ansikte väljer du [Lägg till ansiktsdata] och lägger till dina ansiktsdata på nytt.

Hantering av säkerhetskod för inloggning

Förhindra att andra använder din inloggning genom att registrera en säkerhetskod. Varje användare i systemet kan ha en unik säkerhetskod. Du kan även ändra och radera säkerhetskoder. När du har registrerat en säkerhetskod för en användare måste du ange koden varje gång du loggar in på PS4™-systemet som den användaren.

 • Denna inställning finns tillgänglig efter att du loggat in på PlayStation™Network en gång.
 • Den här säkerhetskoden (säkerhetskod för systembegränsning) skiljer sig från säkerhetskoden som används för föräldrakontroll.

Hantering av användare

Skapa eller ta bort användare.

Obs!

 • När du raderar en användare raderas även de data som hanteras av den användaren på PS4™-systemet. Exempel på dessa användarhanterade data är sparade data, skärmbilder och videoklipp.
 • Stäng inte av PS4™-systemet medan du raderar en användare. Systemet riskerar att skadas.
 • Ett barn som begränsas av föräldrakontrollen kan kanske inte skapa en ny användare.