Lägga till vänner

När en spelare accepterar din vänförfrågan blir den spelaren din vän. När ni blivit vänner kan du exempelvis visa den vännens inloggningsstatus på PlayStation™Network och spelet som vännen för närvarande spelar. Din vän följer dig och du följer hen automatiskt. Vännens aktiviteter och sändningar visas under [Nyheter] och andra områden.

Skicka en vänförfrågan

1.
Välj (Vänner) på funktionsskärmen.
2.
Välj den spelare som du vill lägga till som din vän.
Du kan söka efter online-ID, [Kända spelare], eller på andra sätt.
3.
Välj (Lägg till vänner) bredvid den spelare som du vill skicka en vänförfrågan till.

Skicka en förfrågan om verkligt namn till en vän

När du skickar en vänförfrågan markerar du kryssrutan i [Skicka förfrågan om att bli nära vänner] för att begära spelarens verkliga namn.
För att begära det verkliga namnet på en spelare som redan är din vän väljer du (Alternativ) > [Skicka förfrågan om verkligt namn] på vännens profilskärm.
Efter att förfrågan om det verkliga namnet accepteras kan ni se varandras verkliga namn och profilbilder.

  • Du kan också följa en spelare utan ett skicka en vänförfrågan. Välj (Följ) på profilskärmen för den spelare du vill följa.
  • För att avbryta en vänförfrågan eller förfrågan om verkligt namn, väljer du [Vänförfrågningar], väljer spelaren vars förfrågan du vill avbryta, trycker på OPTIONS-knappen och väljer sedan [Avbryt vänförfrågan] eller [Avbryt förfrågan om verkligt namn].
  • Barnkonton kan inte användas för att skicka eller ta emot förfrågan om verkligt namn.
  • Ett verkligt namn är det namn som är registrerat med ditt konto. Du kan visa ditt verkliga namn och din profilbild i (Inställningar) > [Kontohantering] > [Kontoinformation] > [Profil].

Acceptera en vänförfrågan eller förfrågan om verkligt namn

1.
Välj (Vänner) på funktionsskärmen.
2.
Välj [Vänförfrågningar].
3.
Välj [Acceptera] bredvid den spelare vars vänförfrågan du vill acceptera.
När du väljer en spelare visas spelarens profil.
  • För att avvisa en vänförfrågan eller förfrågan om verkligt namn, väljer du spelaren vars förfrågan du vill avvisa, trycker på OPTIONS-knappen och väljer sedan [Ta bort vänförfrågan] eller [Ta bort förfrågan om verkligt namn].
  • Med sekretessinställningarna kan du begränsa spelare som du fått vänförfrågningar från. Du kan också ställa in att ditt verkliga namn inte ska visas i andra spelares sökresultat. Mer information finns i ”Sekretessinställningar”.
  • Du kan anmäla olämpliga kommentarer genom att trycka på OPTIONS-knappen på spelarens profilskärm och sedan välja [Anmäl].

Avfölja en spelare

1.
Välj (Vänner) på funktionsskärmen.
2.
Välj [Följa].
3.
Välj (Sluta följa) bredvid den spelare som du vill sluta följa.

Blockera en spelare

Om du blockerar en annan spelare visas inte meddelanden från den blockerade spelaren och vissa andra funktioner begränsas. På profilskärmen för spelaren du vill blockera väljer du (Alternativ) > [Blockera].

Häva blockeringen för en spelare

1.
Välj (Vänner) på funktionsskärmen.
2.
Tryck på OPTIONS-knappen och välj sedan [Blockerade spelare].
3.
Välj spelaren som du vill häva blockeringen för och tryck på OPTIONS-knappen. Välj sedan [Häv blockering].

Du kan också blockera spelare genom att trycka på OPTIONS-knappen på meddelandeskärmen eller mötesplatsskärmen.

Ta bort från vänner

På vännens profilskärm väljer du (Alternativ) > [Ta bort från vänner].