Gå på ett party

Du kan skapa ett party eller delta i en annan spelares party.

Skapa ett party

1.
Välj (Party) på funktionsskärmen.
2.
Välj [Skapa party].
3.
Ge partyt ett namn och ange sedan om partyt är offentligt eller privat.
4.
Välj [Skapa party].
Om du väljer kryssrutan för [Gör det här partyt privat] i steg 3 väljer du de spelare du vill bjuda in och väljer sedan [Skicka inbjudan].
Om du inte satte en kryssmarkering i [Gör det här partyt privat] väntar du tills en spelare ansluter sig eller väljer [Bjud in] för att bjuda in spelare.

Delta i en annan spelares party

Välj (Party) från funktionsskärmen för att visa en lista över de partyn du kan delta i. Välj det party som du vill ansluta till.

  • Du kan också välja [Party] på snabbmenyn för att skapa eller ansluta till ett party.
  • När du trycker på fyrkant-knappen kan du visa en lista över partyn som är sorterad utifrån de spel som partymedlemmarna spelar.
  • Tryck på triangel-knappen för att visa en lista över spelare i det aktuella partyt.