Vad visas på partyskärmen

Partyskärm. Märkt A till N från uppe till höger, medsols.

A )
Partyts namn/antal spelare som deltar
När partyt är privat visas (Privat). För mötesplatspartyn visas också mötesplatsens namn och bild.
B )
Din mikrofonstatus
(Mikrofon på)/ (Aktiv röstchatt) Mikrofonen är aktiverad.
(Mikrofon är inte ansluten) Mikrofonen är inte ansluten.
(Ljudet är av) Mikrofonljudet är av. Andra spelare kan inte höra din röst.
Du slår på eller stänger av ljudet i din mikrofon genom att välja ditt namn och trycka på OPTIONS-knappen.
(Röstchatt under spelets gång) Du chattar under spelets gång. Du kan inte höra ljudet från partyt och deltagarna i partyt kan inte höra din röst.
Byt till partyts ljud genom att välja [Partyinställningar] > [Chattljud].
C )
(Bjud in)/ (Föreslå spelare)
Du kan bjuda in andra spelare eller föreslå andra spelare som partyägaren kan bjuda in. När du är ägare kan du se förslag från andra spelare visade med (Ny).
D )
(Spela tillsammans)
Du kan starta en ny spelomgång eller ansluta till en spelsession som redan existerar.

Hur många spelare som kan ansluta sig till Spela tillsammans varierar beroende på spelet. Om det är för många spelare för Spela tillsammans i ditt party väljer du kryssrutan för de spelare du vill skicka inbjudningar till.

E )
(Share Play)
Du kan starta Share Play som värd eller delta i Share Play som besökare. När Share Play används visas den återstående speldelningstiden och spelarna som använder Share Play visas i (Share Play).
Mer information om Share Play finns i ”Dela ditt spelförlopp”.
F )
(Visa andra partyn)
Du kan visa partyn som du kan delta i. Om du ansluter dig till ett annat party eller skapar ett nytt party lämnar du det party som du deltar i just nu.
G )
(Partyinställningar)
Sekretess för partyn När du är ägaren kan du ändra partyts status till offentlig eller privat.
Justera mikrofonnivån Du kan justera ljudingångsnivån.
Justera ljudmixen Du kan justera den relativa volymen på ljudet från ett party och ljudet från spelen eller systemet. Den här inställningen är praktisk eftersom den gör det lättare att höra ljudet från partyt.
Chattljud Du kan stänga av ljudet från ett party eller en spelchatt. Endast det chattljud du ställer in kan höras.
Den här inställningen visas endast när du är med på ett party och också deltar i en spelchatt.
Tillåt sändning av din röst Du kan blockera chattljudet från sändningar som andra användare i partyt delar.
Mer information om sändningar finns i ”Sända ditt spelförlopp”.
Videokvalitet för Share Play Ställer in upplösningen och bildhastigheten när du går med i Dela Spel som värd.
Denna inställning är endast tillgänglig på vissa PS4™-system.
Bildrutefrekvens för Share Play Ställer in bildhastigheten när du ansluter till Share Play som värd.
Denna inställning är endast tillgänglig på vissa PS4™-system.
H )
(Gräns för antal spelare)
Du kan ändra antalet partymedlemmar.
I )
(Lämna det här partyt)
Lämna partyt.
J )
(Lägg till vänner)
Skicka en vänförfrågan.
K )
Din anslutningsstatus med andra spelare
(Länkning) visas bredvid en spelare som deltar i livekommunikation med andra spelare. Om en av dessa spelare lämnar partyt kan du inte längre kommunicera med andra som du är ansluten till via den spelare som har lämnat partyt.
(Röstchatt är aktiverad) Röstchatt är tillgänglig.
(Aktiv röstchatt) Röstchatt pågår.
(Röstchatt är inaktiverad) Du kan inte kommunicera med den andra spelaren och kan inte använda röstchatt.
(Ljudet är av) Den andra spelarens röst är avstängd. Spelaren kan inte heller höra din röst.
Du slår på eller stänger av en spelares röst genom att välja spelaren och trycka på OPTIONS-knappen.
(Chatt under ett spel) Den andra spelaren chattar i ett spel. Den här spelaren kan inte höra ljudchatten från partyt och de andra deltagarna i partyt kan inte höra den här spelarens röst.
L )
(Nytt)
Den här visas när ett nytt meddelande läggs till i textchatten. Tryck på fyrkant-knappen för att visa textchatten.
M )
(Sändning)
Den här visas för spelarna i sändningen. Du kan visa en spelares sändning genom att välja spelaren och välja [Titta på sändning].
N )
(Anslut till sessionen)
Den här visas när du kan ansluta dig till spelet som spelaren spelar. Du kan visa detaljer genom att välja spelaren och välja [Anslut till sessionen].
  • Vissa objekt kan också väljas från [Party] på snabbmenyn.
  • Du kan anmäla olämpliga textchattar genom att trycka på OPTIONS-knappen och sedan välja [Anmäl].