Hjälpmedel

Välj (Inställningar) > [Hjälpmedel] om du vill ställa in tillgänglighetsfunktioner, till exempel zoomning och knapptilldelningar för handkontrollen.

Vissa tillgänglighetsinställningar kan bara användas för vissa funktioner eller på vissa skärmar. Dessutom kanske inte inställningarna gäller för skärmbilder, videoklipp eller för bilder som visas i sändningar.

Text till tal

Använd funktionen för text till tal för att höra text på skärmen eller kompletterande information som läses upp. Välj [Aktivera text till tal] om du vill konfigurera inställningar för läshastighet och volym.

  • Den här funktionen finns bara i PS4™-system som säljs i vissa länder och regioner.
  • Funktionen för text till tal är bara tillgänglig om systemspråket är inställt till [English (United States)].

Zooma

Aktivera zoomningsfunktionen genom att välja kryssrutan [Aktivera zoomning]. Under zoomning kan du bara flytta det förstorade området eller avbryta zoomningen.
Alla användare kan aktivera den här funktionen.

Zooma in Tryck på PS-knappen och fyrkant-knappen samtidigt.
Flytta det förstorade området Använd riktningsknapparna, vänsterspaken eller högerspaken.
Avbryt zooming Tryck på cirkel-knappen eller PS-knappen.

Invertera färger

Invertera skärmens färger.

När skärmens färger är inverterade startar inte skärmsläckaren.

Större text

Förstora text.

Fet text

Fetmarkera text.

Hög kontrast

Öka skärmens kontrast.

Textning för hörselskadade

PS4™-systemet kan visa textning för hörselskadade. Textning för hörselskadade är en form av undertextning som visar talade delar av en video som text. Musik och ljudeffekter beskrivs också. Den här inställningen finns bara för innehåll som har textning för hörselskadade.
Välj [Visa textning för hörselskadade] för att visa inställningsskärmen för textning för hörselskadade. Här kan du konfigurera textstorlek, bakgrundsfärg och andra inställningar. För att göra detta måste du ta bort kryssmarkeringen för standardinställningarna.

  • Visa textning för hörselskadade genom att trycka på OPTIONS-knappen när BD eller DVD spelas upp och sedan välja [Textning för hörselskadade].
  • Mer information om hur du tittar på video från PlayStation™Video finns i ”Spela upp en video från PlayStation™Video”.

Knapptilldelningar

Välj [Aktivera anpassade knapptilldelningar] om du vill ändra handkontrollens knapptilldelningar. Välj [Anpassa knapptilldelningar] och sedan den knapp som du vill ändra.
Den här inställningen kan konfigureras för varje användare.

Hastighet för automatisk rullning

Ange hastighet för automatisk rullning.

Fördröjning för tryck och håll ned

Ställ in fördröjning för tryck och håll ned för PS-knappen eller SHARE-knappen.

Lägg till på snabbmenyn

Lägg till några hjälpmedelsinställningar i snabbmenyn. Det är enkelt att ändra dessa inställningar från snabbmenyn.