Om begränsningar

Som förälder eller vårdnadshavare kan du använda föräldrakontroll för att begränsa åtkomsten till visst innehåll eller funktioner för barn med ditt PS4™-system.
För att ställa in föräldrakontroller behöver du ha ett vuxenkonto och konfigurera en familj. Följ anvisningarna nedan.

Skapa ett vuxenkonto

Föräldrar eller vårdnadshavare som redan har ett konto

Fortsätt till ”Lägga till ett barn till din familj”.

Föräldrar eller vårdnadshavare som inte har ett konto

Först måste du skapa ett vuxenkonto. När du har skapat ett konto visas ett meddelande som frågar om du vill ställa in en familj. Välj [Konfigurera nu], och fortsätt sedan till steg 3 i ”Lägga till ett barn till din familj”.

  • Se ”Logga in på PlayStation Network” för information om hur du skapar konton.
  • En vuxen användare som ställer in en familj är familjeöverhuvud. Ett familjeöverhuvud kan lägga till och ta bort familjemedlemmar. Se ”Familjehantering” för information om familjer.

Lägga till ett barn till din familj

Som familjeöverhuvud kan du lägga till barn till din familj.

1.
Välj (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] > [Familjehantering] och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ange din inloggningsinformation.
2.
Välj [Lägg till familjemedlem].
3.
Välj [Skapa användare] och följ sedan informationen på skärmen.
Du kan ställa in begränsningar för individuella barn på föräldrakontrollskärmen. Se ”Ställa in föräldrakontroller” för mer information.
När du lägger till dina barn som familjemedlemmar läggs de till i listan med användare för ditt PS4™-system.
  • Ett barn som har tillstånd att ansluta till PlayStation™Network kan själva färdigställa kontot efter att ha loggat in på PS4™-systemet.
  • För att visa eller ändra föräldrakontrollsinställningar senare, eller för att lägga till fler familjemedlemmar, väljer du (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] > [Familjehantering].

Ställa in föräldrakontroller

Föräldrakontroller inkluderar inställningar för ditt PS4™-system och inställningar för individuella barn.
PS4™-systeminställningarna gäller för alla användare som loggar in på ditt PS4™-system. Se ”Systembegränsningar för PS4” för mer information.
Föräldrakontroller för individuella barn kan ställas in när du lägger till ett barn som familjemedlem. Se följande för mer information om tillgängliga inställningar.

Ytterligare begränsningar

Följande inställningar rekommenderas när du och din familj använder PS4™-systemet.

Blockera andra familjemedlemmar från att logga in som dig

För att förhindra att barn loggar in på PS4™-systemet med ett konto som tillhör en förälder eller vårdnadshavare kan en säkerhetskod för inloggning anges. Logga in på kontot du vill skapa en säkerhetskod för och välj (Inställningar) > [Inloggningsinställningar] > [Hantering av säkerhetskod för inloggning].

Blockera möjligheten att skapa nya användare och att logga in som gäst

För att endast låta existerande användare logga in på ditt PS4™-system väljer du (Inställningar) > [Föräldrakontroller/familjehantering] > [Systembegränsningar för PS4] > [Skapa ny användare och gästinloggning].