Anslut till Internet

Internetanslutningen för ditt PS4™-system är vanligtvis aktiverad. Om du vill koppla bort PS4™-systemet från Internet väljer du (Inställningar) > [Nätverk] och avmarkerar kryssrutan för [Anslut till Internet].

  • Om Internet-anslutningen är inställd och aktiverad ansluts PS4™-systemet automatiskt till Internet när du startar systemet. Internet-anslutningen bibehålls hela tiden som systemet är påslaget eller i viloläge.
  • Koppla från Internetanslutningen i viloläget genom att välja (Inställningar) > [Energisparinställningar] > [Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge] och sedan ta bort kryssmarkeringen från [Fortsätt vara ansluten till Internet].