Skivformat som stöds

Sätt i skivan och välj innehållet från innehållsområdet. Du måste aktivera skivuppspelningsfunktionen via Internet på PS4™-systemet innan du kan spela upp BD- eller DVD-skivor första gången. När den här funktionen har aktiverats behöver PS4™-systemet inte ansluta till Internet för att spela upp BD- eller DVD-skivor.

 • Blu-ray Disc
  • BD-ROM*1
  • BD-R/RE (BDAV, BDMV)
 • DVD
  • DVD-ROM
  • DVD-R/RW*2 (videoläge, VR-läge*3)
  • DVD+R/RW*2
*1
Hybridskivor kan användas.
*2
AVCHD kan användas.
*3
CPRM kan användas.
 • Det går inte att spela upp de här skivtyperna.
  • CD
  • BD-RE version 1.0
  • BD-R/RE XL
  • DVD-skivor som inte är färdigutformade
 • Använd inte de här skivorna. De kan skada systemet.
  • 8 cm-skivor
  • Icke-cirkulära skivor, till exempel skivor som är formade som ett kort, en stjärna eller ett hjärta
  • Skivor som är spruckna eller deformerade eller skivor som har reparerats
 • En DualDisc har en sida som överensstämmer med DVD-standarden och en sida som endast stöder ljud. Sidan med endast ljud kan inte spelas upp på PS4™-systemet.
 • Du kan behöva förnya krypteringsnyckeln för AACS (Advanced Access Content System) för att kunna spela upp upphovsrättsskyddade BD-skivor kontinuerligt. Krypteringsnyckeln förnyas automatiskt om PS4™-systemet är anslutet till Internet.
 • Vissa skivor kan vara ospelbara på grund av rispor, damm, inspelningskvalitet eller inspelningsenhetens egenskaper.
 • I sällsynta fall fungerar eventuellt inte DVD-skivor, BD-skivor eller annan media som avsett i PS4™-systemet. Detta beror i regel på variationer i tillverkningsprocessen eller kodning av programvaran.