Kayıtlı verileri kopyalama

Kayıtlı veriler PS4™ sistemi depolama alanında depolanır. Şu işlevlerden birini kullanarak kayıtlı verileri kopyalayabilirsiniz.

  • Çevrimiçi Depolama Alanına Yükle
  • USB Depolama Cihazına Kopyala

Ayrıntılı bilgi için, bkz. "Sistem Depolama Alanında Kayıtlı Veriler".