Tự động tải lên

Tính năng này cho phép bạn bật tự động tải lên dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ trực tuyến. Chọn (Cài đặt) > [Quản lý dữ liệu đã lưu của ứng dụng] > [Tự động tải lên], sau đó chọn hộp kiểm cho mỗi trò chơi mà bạn muốn tải lên dữ liệu đã lưu. Sau khi cập nhật, dữ liệu đã lưu sẽ tự động được lưu trên máy chủ PlayStation™Network vào thời điểm bạn đăng xuất, chẳng hạn như khi hệ thống chuyển sang chế độ nghỉ ngơi hoặc tắt.
Để sử dụng tính năng này, bạn phải là thuê bao PlayStation®Plus.

  • Trước khi sử dụng tính năng này, bạn cần phải:
    • Kích hoạt hệ thống làm hệ thống PS4™ chính của bạn.
    • Chọn (Cài đặt) > [Cài đặt tiết kiệm điện] > [Đặt các tính năng khả dụng khi ở chế độ nghỉ ngơi], sau đó chọn hộp kiểm cho [Duy trì kết nối Internet].
  • Để tắt tính năng tải lên tự động cho tất cả trò chơi, hãy xóa hộp kiểm cho [Bật Tự động tải lên].
  • Bạn có thể đặt tối đa 1000 mục dữ liệu trong bộ nhớ trực tuyến.
  • Để xem tiến độ tải lên, chọn (Thông báo) từ màn hình chức năng.