Kết nối từ các thiết bị khác

Kết nối đến hệ thống PS4™ từ các thiết bị khác bằng tính năng Chơi từ xa hoặc tính năng màn hình phụ.
Sau đó bạn có thể điều khiển hệ thống từ thiết bị được kết nối.

Chơi từ xa

Bạn có thể sử dụng một thiết bị khác để điều khiển hệ thống PS4™ đặt tại một nơi khác. Thiết bị được kết nối hiển thị cùng một màn hình như trên hệ thống PS4™ của bạn.

Sử dụng bất kỳ thiết bị nào sau đây để kết nối qua Chơi từ xa:

 • Hệ thống PS Vita
 • Hệ thống PlayStation®TV
 • Máy tính (Windows PC hoặc máy Mac)
 • Điện thoại thông minh Xperia™ hoặc Máy tính bảng Xperia™*
*
Để biết chi tiết về các kiểu máy tương thích, hãy tham khảo thông tin do Sony Mobile Communications Inc. cung cấp
 • Để bật ứng dụng Chơi từ xa, trước tiên bạn phải chọn hộp kiểm cho (Cài đặt) > [Cài đặt kết nối Chơi từ xa] > [Bật ứng dụng Chơi từ xa].
 • Sử dụng (Liên kết PS4) để kết nối từ hệ thống PS Vita hoặc PS TV. Để biết chi tiết về cách kết nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng cho hệ thống PS Vita hoặc hướng dẫn sử dụng cho hệ thống PS TV.
 • Sử dụng (PS4 Remote Play) để điều khiển hệ thống PS4™ từ máy tính (Windows PC hoặc máy Mac), Điện thoại thông minh Xperia™ hoặc Máy tính bảng Xperia™.
  • Tải xuống ứng dụng cho máy tính của bạn từ trang web này:
   https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/
   Trang web này cũng cung cấp thông tin về khả năng tương thích.
  • Tải xuống ứng dụng cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Xperia™ từ Google Play™.

Màn hình phụ

Bạn có thể điều khiển hệ thống PS4™ từ màn hình của thiết bị được kết nối và nhập văn bản bằng bàn phím xuất hiện trên thiết bị đó.
Khi chơi các trò chơi hỗ trợ tính năng màn hình phụ, bạn cũng có thể xem thông tin liên quan đến trò chơi trên thiết bị đó.

Sử dụng một trong những thiết bị sau để kết nối thông qua tính năng màn hình phụ:

 • Hệ thống PS Vita
 • Điện thoại thông minh hoặc các thiết bị di động khác
 • Sử dụng (Liên kết PS4) để kết nối từ hệ thống PS Vita. Để biết chi tiết về cách kết nối, tham khảo hướng dẫn sử dụng cho hệ thống PS Vita.
 • Sử dụng (PS4 Second Screen) để kết nối từ điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác. Bạn có thể tải xuống (PS4 Second Screen) từ Google Play™ hoặc App Store.