Chọn một người chơi khác

Màn hình này xuất hiện khi bạn cần chọn một người chơi, chẳng hạn như người nhận tin nhắn hoặc ai đó để bạn so sánh danh hiệu. Trước hết hãy chọn một nhóm người chơi, sau đó chọn riêng một người chơi.

Màn hình chọn người chơi khác. Gắn nhãn là A.

A )
Chuyển đổi hiển thị
(Tìm kiếm) Tìm kiếm người chơi bằng cách nhập ID trực tuyến hoặc tên thật của họ.
(Tất cả bạn bè) Xem danh sách tất cả Bạn bè của bạn.
(Danh sách tùy chỉnh) Xem danh sách tùy chỉnh của bạn. Khi tạo danh sách tùy chỉnh, bạn có thể sắp xếp bạn bè của mình một cách dễ dàng và thuận tiện.
(Theo dõi) Xem danh sách người chơi bạn theo dõi và người chơi theo dõi bạn.
(Người chơi trong nhóm) Xem danh sách tất cả người chơi trong nhóm bạn tham gia.
(Người chơi đã gặp) Xem danh sách tất cả Bạn bè và những người khác mà bạn vừa chơi cùng.

Màn hình xuất hiện khác nhau tùy theo ứng dụng và trạng thái của ứng dụng.