Điểu khiển hệ thống bằng nhận diện giọng nói

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để điều khiển hệ thống PS4™ từ màn hình chính và các khu vực khác. Để sử dụng các lệnh bằng giọng nói, bạn sẽ cần đến tai nghe hoặc bạn có thể sử dụng micrô trên PlayStation®Camera.

1.

Nói "PlayStation".
Biểu tượng micrô và các lệnh khả dụng sẽ xuất hiện. Biểu tượng micrô phát sáng màu xanh dương trong khi nhận diện giọng nói.

2.
Nói tên của một lệnh khả dụng.
  • Khi bạn không nói lệnh trong vòng 10 giây hoặc khi bạn vận hành hệ thống bằng bộ điều khiển, tính năng nhận diện giọng nói sẽ bị tắt. Chỉ báo hiển thị thời gian còn lại xuất hiện ở phía bên trái micrô.
  • Tùy thuộc vào màn hình, bạn có thể sử dụng nút L2 trên bộ điều khiển để bật và tắt tính năng nhận diện giọng nói.
  • Để sử dụng tính năng nhận diện giọng nói, chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Cài đặt vận hành bằng giọng nói] rồi chọn hộp kiểm cho [Vận hành PS4 bằng giọng nói].
  • Để xem danh sách các lệnh bằng giọng nói, chọn (Cài đặt) > [Hệ thống] > [Cài đặt vận hành bằng giọng nói] > [Các lệnh trong vận hành bằng giọng nói].
  • Tùy thuộc vào ngôn ngữ hệ thống, tiếng Anh có thể là ngôn ngữ duy nhất bạn có thể nhập liệu bằng giọng nói.
  • Nếu có quá nhiều tiếng ồn xung quanh, giọng nói của bạn có thể không nhận diện được.
  • Để biết chi tiết về các thiết bị hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói, hãy truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.