Gửi và nhận lời mời và các mục trong trò chơi

Gửi

Trong một số trò chơi, bạn có thể gửi lời mời tham gia trò chơi và các mục trong trò chơi đến Bạn bè hoặc người chơi khác. Những nội dung bạn có thể gửi và cách bạn gửi nội dung khác nhau tùy thuộc vào trò chơi.

Nhận

Thông báo bật lên sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình khi bạn nhận được một lời mời hoặc vật phẩm. Để xem chi tiết tin nhắn, chọn (Thông báo) từ màn hình chức năng.

  • Thông báo về lời mời và mục sẽ bị xóa khỏi (Thông báo) sau 30 ngày.
  • Để mở lời mời mà bạn đã nhận được, nhấn nút PS khi thông báo bật lên xuất hiện.
  • Một số trò chơi yêu cầu bạn phải có thuê bao PlayStation®Plus.
  • Để báo cáo lời mời hoặc tin nhắn không phù hợp, nhấn nút OPTIONS tại màn hình chi tiết của lời mời hoặc tin nhắn đó, sau đó chọn [Báo cáo].