Đăng ký PlayStation®Plus

PlayStation®Plus là một dịch vụ thành viên cho PlayStation™Network.
Với vai trò là thành viên của PlayStation®Plus, bạn sẽ có thể phát một số nội dung chọn lọc mà không bị hạn chế thời gian hoặc sử dụng, tham gia cùng Bạn bè trong các trò chơi có nhiều người chơi và tận hưởng các tính năng đặc biệt khác. Bạn cũng có thể tự động sao lưu dữ liệu đã lưu cho các trò chơi vào bộ nhớ trực tuyến.
Để đăng ký PlayStation®Plus, chọn (PlayStation Plus) > [Tham gia PlayStation Plus] từ màn hình chức năng, sau đó mua thuê bao. Thành viên dịch vụ thuê bao sẽ tự động gia hạn vào cuối thời hạn thuê bao. Để biết chi tiết về việc thanh toán tại PlayStation™Store, hãy xem phần "Thông tin tài khoản".

Khi quá trình đăng ký hoàn tất, (PlayStation Plus) xuất hiện trên màn hình hồ sơ của bạn. (PlayStation Plus) cũng xuất hiện bên cạnh các tính năng dành riêng cho các thành viên của PlayStation®Plus và trên nội dung của PlayStation™Store.

  • Các tính năng do PlayStation®Plus cung cấp sẽ khác nhau theo quốc gia và khu vực. Để biết chi tiết, truy cập trang web SIE cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
  • Nếu bạn đang là thành viên PlayStation®Plus, bạn chỉ cần liên kết tài khoản đó với hệ thống PS4™.
  • Khi hệ thống PS4™ được kích hoạt làm hệ thống PS4™ chính của bạn, những người dùng khác của hệ thống đó cũng sẽ được hưởng một số lợi ích nhất định. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Kích hoạt làm PS4 chính của bạn".
  • Để hủy tự động gia hạn thuê bao PlayStation®Plus, chọn dịch vụ này trong (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Thông tin tài khoản] > [Danh sách dịch vụ], rồi chọn [Tắt Tự động gia hạn].

Sử dụng bộ nhớ trực tuyến

Khi là một thuê bao, bạn có thể sử dụng máy chủ PlayStation™Network để lưu trữ dữ liệu đã lưu cho một trò chơi mà bạn đã chơi trên hệ thống. Để tiếp tục trò chơi trên hệ thống PS4™ khác, hãy tải về dữ liệu đã lưu từ máy chủ. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ hệ thống".