Kích hoạt làm PS4 chính của bạn

Kích hoạt hệ thống PS4™ làm hệ thống chính bằng cách sử dụng tài khoản của bạn. Kích hoạt hệ thống sẽ bật các tính năng sau:

 • Bất cứ ai sử dụng hệ thống PS4™ chính của bạn đều có thể sử dụng các ứng dụng bạn mua từ PlayStation™Store.
 • Bất cứ ai sử dụng hệ thống PS4™chính của bạn đều có thể hưởng lợi từ thuê bao PlayStation®Plus.
 • Hệ thống PS4™ có thể tự động tải về nội dung bạn đã đặt hàng trước hoặc nội dung bạn đã mua trên (PlayStation App).
 • Bạn có thể kết nối với hệ thống PS4™ qua Internet bằng cách sử dụng Chơi từ xa trên một thiết bị khác.
 • Bất cứ ai sử dụng hệ thống PS4™ chính của bạn đều có thể sử dụng các chủ đề bạn mua từ PlayStation™Store.
 • Bạn chỉ có thể kích hoạt một hệ thống PS4™ trên mỗi tài khoản.
 • Khi bạn kích hoạt hệ thống, người dùng khác của hệ thống có thể sử dụng các ứng dụng và tận hưởng một số lợi ích của tài khoản PlayStation®Plus, ngay cả khi người dùng không đăng nhập.
 • Để tận hưởng một số lợi ích của PlayStation®Plus, bạn phải đăng ký dịch vụ này. Để biết chi tiết, truy cập trang web SIE cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Kích hoạt hệ thống

Hệ thống PS4™ bạn sử dụng để đăng nhập vào PlayStation™Network lần đầu tiên được tự động kích hoạt làm hệ thống PS4™ chính của bạn. Để kích hoạt hệ thống sau khi bạn đăng nhập lần đầu, hãy chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Kích hoạt làm PS4 chính của bạn] > [Kích hoạt].

Hủy kích hoạt hệ thống

Chọn (Cài đặt) > [Quản lý tài khoản] > [Kích hoạt làm PS4 chính của bạn] > [Hủy kích hoạt] trên một hệ thống PS4™ đã kích hoạt.

 • Hãy hủy kích hoạt hệ thống PS4™ trước khi chuyển nhượng hoặc thải bỏ hệ thống
 • Khi có nhiều người dùng kích hoạt hệ thống làm hệ thống PS4™ chính, hệ thống đó phải được hủy kích hoạt cho từng người dùng.

Khi bạn không thể hủy kích hoạt hệ thống của mình

Khi bạn không thể hủy kích hoạt hệ thống của mình, ví dụ do sự cố hoặc do hệ thống của bạn đã bị thải bỏ, hãy truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
Bạn cũng có thể hủy kích hoạt tất cả hệ thống cho từng loại nội dung từ trang web này.
http://account.sonyentertainmentnetwork.com/
Chọn [Hủy kích hoạt toàn bộ] dưới phần [Tài khoản] > [Phương tiện và thiết bị] cho loại nội dung mà bạn muốn hủy kích hoạt tất cả các hệ thống đã kích hoạt.

 • Tùy thuộc vào loại nội dung, bạn có thể không hủy kích hoạt được tất cả các hệ thống bằng trang này.
 • Trang web này chỉ truy cập được tại một số quốc gia và khu vực nhất định.