Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ hệ thống

Mỗi người dùng đều có thể quản lý dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ hệ thống PS4™. Chọn (Cài đặt) > [Quản lý dữ liệu đã lưu của ứng dụng] > [Dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ hệ thống].

Tải lên bộ nhớ trực tuyến

Để tải dữ liệu đã lưu lên bộ nhớ trực tuyến, hãy chọn dữ liệu đã lưu rồi chọn [Tải lên]. Khi bạn lưu dữ liệu vào bộ nhớ trực tuyến, sau đó bạn có thể tải dữ liệu về một hệ thống PS4™ khác và tiếp tục chơi trò chơi.
Để sử dụng tính năng này, bạn phải là thuê bao PlayStation®Plus.

  • Bạn cũng có thể tải lên dữ liệu đã lưu từ màn hình chính. Đánh dấu trò chơi, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Tải lên/Tải về Dữ liệu Đã lưu].
  • Bạn cũng có thể sử dụng tính năng tải lên tự động. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Tự động tải lên".
  • Bạn có thể đặt tối đa 1000 mục dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ trực tuyến.
  • Để xem tiến độ tải lên, chọn (Thông báo) từ màn hình chức năng.

Sao chép sang thiết bị lưu trữ USB

Bạn có thể sao chép dữ liệu đã lưu vào một thiết bị lưu trữ USB kết nối với hệ thống PS4™ làm bản sao lưu. Hãy sao chép dữ liệu đã lưu từ thiết bị lưu trữ USB sang một hệ thống PS4™ khác để tiếp tục chơi trò chơi.
Đối với mỗi trò chơi, bạn có thể chọn dữ liệu đã lưu để sao chép.

  • Để sử dụng tính năng này, bạn cần đăng nhập vào PlayStation™Network ít nhất một lần.
  • Các thiết bị lưu trữ USB được định dạng FAT và exFAT đều được hỗ trợ.
  • Phải cắm hoàn toàn thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB. Một số thiết bị không tương thích do có thiết kế hoặc hình dáng khác biệt.

Xóa

Sử dụng chức năng này để xóa dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ hệ thống PS4™. Đối với mỗi trò chơi, bạn có thể chọn dữ liệu đã lưu để xóa.