Cài đặt đăng nhập

Cài đặt này cho phép bạn chọn cách đăng nhập vào hệ thống PS4™. Chọn (Cài đặt) > [Cài đặt đăng nhập].

Đăng nhập tự động vào PS4

Để cài đặt hệ thống PS4™ đăng nhập tự động cho bạn, hãy chọn hộp kiểm cho cài đặt này. Khi có nhiều người đăng ký, hệ thống PS4™ của bạn sẽ tự động đăng nhập người dùng gần nhất kích hoạt cài đặt này. Khi bạn muốn đăng nhập với vai trò một người dùng khác, bạn cần phải đăng xuất người dùng hiện tại trước.

Bật nhận diện khuôn mặt

Với PlayStation®Camera, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống PS4™ bằng dữ liệu khuôn mặt đã thêm vào trước đó. Để bật tính năng này, hãy chọn hộp kiểm cho cài đặt này. Khi bạn bật hệ thống, hệ thống sẽ nhận ra khuôn mặt của bạn và tự động đăng nhập.

Quản lý dữ liệu khuôn mặt

Chọn cài đặt này để đăng ký, cập nhật hoặc xóa dữ liệu khuôn mặt của bạn.

 • Khi thêm dữ liệu khuôn mặt hoặc đăng nhập vào hệ thống bằng cách sử dụng dữ liệu khuôn mặt, hãy làm theo hướng dẫn sau.
  • Làm sáng căn phòng của bạn.
  • Giảm chiếu sáng nền (độ sáng đằng sau bạn).
  • Nếu ánh sáng từ các cửa sổ quá mạnh, hãy kéo rèm vào và sử dụng ánh sáng trong phòng.
  • Di chuyển cách xa PlayStation®Camera khoảng 2 m (6 bộ).
  • Chỉnh tóc để tóc không chạm vào lông mày.
  • Bóc lớp bảo vệ khỏi thấu kính.
  • Nếu thấu kính bị bẩn hoặc có dấu vân tay, hãy lau chúng bằng khăn mềm.
 • Nếu camera không thể nhận diện chính xác khuôn mặt của bạn, hãy chọn [Thêm dữ liệu khuôn mặt], sau đó thêm lại dữ liệu khuôn mặt của bạn.

Quản lý mật khẩu đăng nhập

Để ngăn người khác sử dụng đăng nhập của bạn, bạn sẽ cần phải đăng ký mật khẩu. Mỗi người dùng trên hệ thống đều có thể có một mật khẩu đơn nhất. Bạn cũng có thể đổi hoặc xóa mật khẩu. Sau khi bạn đăng ký mật khẩu cho một người dùng, bạn phải nhập mật khẩu khi đăng nhập vào hệ thống PS4™ với vai trò là người dùng đó.

 • Cài đặt này khả dụng sau khi bạn đã đăng nhập vào PlayStation™Network một lần.
 • Mật khẩu này (mật khẩu hạn chế hệ thống) không giống như mật khẩu được sử dụng cho kiểm soát từ cha mẹ.

Quản lý người dùng

Tạo hoặc xóa người dùng.

Chú ý

 • Khi bạn xóa người dùng, dữ liệu do người dùng đó quản lý trên hệ thống PS4™ cũng bị xóa. Số dữ liệu này bao gồm cả dữ liệu do người dùng quản lý như dữ liệu đã lưu, ảnh chụp màn hình và video clip.
 • Không tắt hệ thống PS4™ trong khi xóa người dùng. Nếu tắt, bạn có thể làm hỏng hệ thống.
 • Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không được tạo người dùng mới.