Đăng nhập và đăng xuất

Tối đa bốn người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống PS4™ cùng một lúc. Khi nhiều người dùng đăng nhập và một người dùng nhấn nút PS trên bộ điều khiển, màn hình chính của người dùng sẽ xuất hiện.

Đăng nhập

Bạn sẽ cần chọn một người dùng khi bật hệ thống PS4™ hoặc khi kết nối bộ điều khiển. Để đăng nhập, chọn một người dùng và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
Chọn [Người dùng mới] để tạo một người dùng mới và đăng nhập, hoặc đăng nhập với tư cách khách.

 • Khi bạn kết nối bộ điều khiển, đèn báo sẽ phát sáng với màu sắc đơn nhất được gán. Màu sắc được gán phụ thuộc vào thứ tự bộ điều khiển được kết nối. Bộ điều khiển thứ nhất được kết nối sẽ có đèn màu xanh dương, bộ điều khiển thứ hai màu đỏ, thứ ba màu xanh lá và thứ tư màu hồng.
 • Hệ thống PS4™ có thể tự động đăng nhập cho bạn. Bạn cũng có thể thiết lập mật khẩu cần nhập khi đăng nhập. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Cài đặt đăng nhập".
 • Hệ thống PS4™ có thể tự động đăng nhập cho bạn bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt, sử dụng dữ liệu khuôn mặt đã lưu trước đó.
  Khi bạn chọn hộp kiểm (Cài đặt) > [Cài đặt đăng nhập] > [Bật nhận diện khuôn mặt], hệ thống sẽ sử dụng camera để nhận diện bạn và tự động đăng nhập cho bạn.
  Nếu bạn muốn đăng nhập với tư cách một người dùng chưa thêm dữ liệu khuôn mặt hoặc nếu bạn muốn đăng nhập với tư cách là người dùng mới, hãy thoát khỏi màn hình nhận diện khuôn mặt và chọn người dùng thích hợp.
 • Đăng nhập với trạng thái xuất hiện ngoại tuyến bằng cách nhấn vào nút OPTIONS rồi chọn [Đăng nhập với trạng thái trực tuyến [Xuất hiện ngoại tuyến]]. Bạn sẽ xuất hiện ngoại tuyến với Bạn bè và những người chơi khác, cũng như sẽ không còn được liệt kê trong các hoạt động và [Đang chơi].

Đăng xuất

Đăng xuất khỏi hệ thống PS4™ bằng một trong hai cách sau. Để đăng xuất, bạn phải sử dụng bộ điều khiển của riêng mình.

 • Chọn (Nguồn) từ màn hình chức năng rồi chọn [Đăng xuất khỏi PS4].
 • Chọn [Nguồn] > [Đăng xuất khỏi PS4] trên menu nhanh.
 • Khi bạn tắt hệ thống hoặc đặt hệ thống ở chế độ nghỉ ngơi, tất cả người dùng sẽ được đăng xuất.
 • Bạn có thể chỉ định thiết bị cho người dùng khác mà không cần đăng xuất bằng cách chọn [Chuyển đổi người dùng].