Cài đặt ảnh chụp màn hình

Để cấu hình cài đặt cho chụp ảnh màn hình, hãy chọn (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Cài đặt ảnh chụp màn hình].

Chụp ảnh chụp màn hình tự động khi bạn giành được danh hiệu

Chọn hộp kiểm để tự động lưu ảnh chụp màn hình bất cứ khi nào bạn giành được một danh hiệu.

Định dạng ảnh

Chọn định dạng tập tin cho ảnh chụp màn hình.

Kích thước

Chọn kích thước ảnh chụp màn hình.
Cài đặt này chỉ có trên một số hệ thống PS4™.