Đặt các tính năng khả dụng khi ở chế độ nghỉ ngơi

Để chọn các chức năng khả dụng trong khi hệ thống PS4™ ở chế độ nghỉ ngơi, chẳng hạn như duy trì đăng nhập vào PlayStation™Network, hãy chọn (Cài đặt) > [Cài đặt tiết kiệm điện] > [Đặt các tính năng khả dụng khi ở chế độ nghỉ ngơi].

Khi bạn không bật ít nhất một chức năng, hệ thống PS4™ không thể chuyển vào chế độ nghỉ ngơi.

Cấp nguồn cho các cổng nối USB

Khi bạn bật chức năng này, bộ điều khiển được cắm vào sẽ sạc trong khi hệ thống của bạn ở chế độ nghỉ ngơi.

Duy trì kết nối Internet

Chọn hộp kiểm để tự động cho phép tải về và tải lên dữ liệu trong khi hệ thống của bạn ở chế độ nghỉ ngơi.
Bạn có thể sử dụng hệ thống PS Vita hoặc (PlayStation App) để khởi động hệ thống PS4™ qua mạng bằng cách chọn hộp kiểm [Bật Bật nguồn PS4 từ mạng].

Giữ ứng dụng ở trạng thái treo

Chọn hộp kiểm để cho phép hệ thống PS4™ chuyển vào chế độ nghỉ ngơi mà không đóng bất kỳ ứng dụng nào. Khi hệ thống của bạn thoát khỏi chế độ nghỉ ngơi, các ứng dụng sẽ tiếp tục hoạt động.

Trong một số trường hợp khi hệ thống PS4™ tắt hoặc khởi động lại, các ứng dụng có thể thoát khỏi chế độ treo và đóng lại.