Chia sẻ cách chơi của bạn | PlayStation®4 Hướng dẫn sử dụng

Chia sẻ cách chơi của bạn

Khi bạn sử dụng Share Play, hai người chơi tham gia cùng một đội chơi có thể chia sẻ màn hình trò chơi. Người chơi khởi tạo Share Play là chủ nhóm và người chơi tham gia là khách.

 • Để biết chi tiết về các đội chơi, xem phần "Giới thiệu về đội chơi".
 • Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không sử dụng được tính năng này.

Bạn có thể làm gì với Share Play

 • Chia sẻ màn hình trò chơi với một khách
  Màn hình trò chơi của chủ nhóm sẽ xuất hiện trên hệ thống PS4™ của khách. Khách không thể điều khiển màn hình của chủ nhóm.
 • Chuyển bộ điều khiển cho khách (Cho phép khách chơi với tư cách là bạn)
  Màn hình trò chơi của chủ nhóm xuất hiện trên hệ thống PS4™ của khách và khách chơi với vai trò là chủ nhóm. Chủ nhóm phải là thành viên của PlayStation®Plus.
 • Chuyển bộ điều khiển cho khách (Chơi trò chơi cùng nhau)
  Màn hình trò chơi của chủ nhóm xuất hiện trên hệ thống PS4™ của khách và cả chủ nhóm và khách chơi cùng nhau trong khi xem cùng một màn hình. Chủ nhóm và khách phải là thành viên của PlayStation®Plus.
 • Mỗi lần, bạn có thể sử dụng Share Play trong vòng tối đa 1 giờ. Share Play tự động kết thúc sau khi khách tham gia được một giờ.
 • Bạn có thể xem thời gian còn lại cho Share Play từ màn hình đội chơi. Để biết chi tiết về màn hình đội chơi, hãy xem phần "Có gì trên màn hình đội chơi".
 • Chỉ chủ nhóm mới có thể giành được danh hiệu trong khi Share Play.
 • Trong Share Play, khi chủ nhóm xem một màn hình khác với màn hình trò chơi, hình ảnh chờ sẽ hiển thị trên hệ thống của khách.
 • Nếu chủ nhóm và khách đang cùng chơi một trò chơi, chủ nhóm phải chọn hộp kiểm [Cho phép] trong (Cài đặt) > [Kiểm soát từ cha mẹ/Quản lý gia đình] > [Các hạn chế trên hệ thống PS4] > [Tạo người dùng mới và tên đăng nhập cho khách].
 • Tùy thuộc vào tài khoản người chơi và trò chơi, Share Play có thể không khả dụng hoặc một số cảnh có thể không hiển thị với khách.
 • Khi chủ nhóm bật HDR, màu sắc trong video mà khách nhìn thấy có thể khác với màu sắc chủ nhóm nhìn thấy.

Bắt đầu Share Play với tư cách chủ nhóm.

Chọn [Share Play] > [Bắt đầu] từ màn hình đội chơi. Khi khách tham gia Share Play, màn hình của hệ thống sẽ được chia sẻ với khách.

Chuyển bộ điều khiển cho khách

Chọn [Share Play] > [Chuyển bộ điều khiển cho khách] từ màn hình đội chơi.
Để lấy lại bộ điều khiển, chọn [Share Play] > [Lấy lại bộ điều khiển] từ màn hình đội chơi. Ngay cả sau khi bạn lấy bộ điều khiển, màn hình của bạn sẽ vẫn được chia sẻ cho đến khi bạn dừng Share Play.

Dừng Share Play

Chọn [Share Play] > [Dừng Share Play] từ màn hình đội chơi. Share Play sẽ dừng và hệ thống sẽ trở về màn hình đội chơi.

Để kiểm tra xem còn lại bao nhiêu thời gian hoặc để giao bộ điều khiển, hãy chọn [Share Play] trên menu nhanh.

Tham gia Share Play với tư cách là khách

Chọn [Share Play] > [Tham gia Share Play] từ màn hình đội chơi.

Màn hình trong khi sử dụng Share Play. Gắn nhãn là A.

A )
Trạng thái khách của Share Play
(Đang xem chủ nhóm chơi) Bạn không thể điều khiển màn hình của chủ nhóm.
(Đang chơi với tư cách chủ nhóm) Bạn có thể điều khiển màn hình của chủ nhóm.
(Đang chơi với tư cách chủ nhóm) Bạn không thể điều khiển màn hình của chủ nhóm trong khoảng nghỉ khi trò chơi không cho phép.
(Đang chơi trò chơi với chủ nhóm) Cả chủ nhóm và khách đều có thể điều khiển cùng một màn hình.
(Đang chơi trò chơi với chủ nhóm) Khách không thể điều khiển màn hình của chủ nhóm trong khoảng nghỉ khi trò chơi không cho phép hoặc khi khách không phải là thành viên PlayStation®Plus.
 • Với vai trò là Khách, bạn có thể hiển thị màn hình chính của mình và kiểm soát hệ thống PS4™ bằng cách nhấn nút PS trong khi Share Play. Để trở về màn hình của chủ nhóm, chọn (Share Play) từ khu vực nội dung.
 • Share Play dừng và hệ thống sẽ trở về màn hình đội chơi khi bạn chọn [Share Play] > [Rời Share Play].
 • Khách không thể lưu ảnh chụp màn hình hoặc video clip từ màn hình của chủ nhóm.

Khi bạn không thể kết nối với Share Play

Để có được trải nghiệm tốt nhất từ Share Play, cả chủ nhóm và khách đều phải có kết nối Internet tốc độ cao. Tham khảo thông tin này nếu bạn gặp các sự cố về độ ổn định hoặc kết nối với Share Play.

 • Nhìn chung, tốc độ kết nối tối thiểu ngược dòng và xuôi dòng được khuyến nghị là 2 Mb/giây.
  Bạn có thể xem ước tính tốc độ kết nối của mình tại (Cài đặt) > [Mạng] > [Kiểm tra kết nối Internet].
 • Bạn nên dùng kết nối Internet có dây cho hệ thống PS4™.
 • Nếu bạn đang sử dụng kết nối Wi-Fi (không dây), hãy đặt hệ thống PS4™ gần điểm truy cập hoặc bộ định tuyến và đảm bảo không có vật cản nào ở giữa.
 • Không sử dụng Share Play trong khi các thiết bị khác trong mạng của bạn đang sử dụng một lượng băng thông lớn.

Tốc độ kết nối thay đổi tùy thuộc vào mạng của bạn. Để biết chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.