Sử dụng Trực tiếp từ PlayStation®

Sử dụng (Trực tiếp từ PlayStation) để xem các chương trình phát sóng, video clip và ảnh chụp màn hình mà những người chơi khác đang chia sẻ. Chọn (Trực tiếp từ PlayStation) từ khu vực nội dung, sau đó chọn nội dung bạn muốn xem.

Trẻ em chịu sự hạn chế của kiểm soát từ cha mẹ có thể sẽ không sử dụng được tính năng này.

Màn hình Trực tiếp từ PlayStation. Gắn nhãn là A.

A )
Chuyển đổi hiển thị
(Tìm kiếm) Nhập từ khóa để tìm kiếm.
(Đang thịnh hành) Hiển thị nội dung hiện đang phổ biến với người khác.
(Đang theo dõi) Hiển thị nội dung được chia sẻ bởi người chơi bạn theo dõi và từ các chương trình phát sóng bạn theo dõi bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến.
(Trò chơi) Hiển thị nội dung theo trò chơi. Để hiển thị các trò chơi yêu thích của bạn trên đầu danh sách, nhấn nút OPTIONS, sau đó chọn [Ghim].
(Chương trình phát sóng) / (Video clip) / (Ảnh chụp màn hình) Hiển thị nội dung theo loại. Nhấn nút tam giác để xem nội dung theo dịch vụ trực tuyến.
Chia sẻ của bạn Hiển thị nội dung bạn đã chia sẻ.

Xem nội dung trực tiếp trên màn hình

Màn hình khi xem nội dung trực tiếp. Gắn nhãn là A.

A )
Các nút vận hành
Biểu tượng dịch vụ trực tuyến Khởi động ứng dụng cho một dịch vụ trực tuyến. Biểu tượng này chỉ xuất hiện cho một số dịch vụ.
(Theo dõi) Theo dõi các kênh hoặc người phát sóng bạn hiện đang xem bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến. Khi theo dõi những kênh hoặc người phát sóng này, chương trình phát sóng của họ được hiển thị trong (Đang theo dõi). Chọn lại nút này để bỏ theo dõi họ. Nút này chỉ xuất hiện đối với một số dịch vụ.
(Theo dõi) Theo dõi người chơi đang phát sóng trên PlayStation™Network. Khi theo dõi những người chơi này, nội dung của họ được liệt kê trong (Đang theo dõi). Chọn lại nút này để bỏ theo dõi họ.
(Cộng đồng) Truy cập các Cộng đồng người chơi thực hiện chương trình phát sóng trực tiếp. Có thể chỉ có một số chương trình phát sóng.
(Tương tác) Tham gia vào trò chơi bằng cách sử dụng các mục và đặt bẫy. Nút này xuất hiện cho trò chơi bạn đang xem trực tiếp và hỗ trợ chức năng này.
Tham gia phiên Tham gia trò chơi mà bạn đang xem. Nút này xuất hiện khi bạn có thể tham gia vào phiên bạn đang xem trực tiếp.
Bắt đầu trò chơi này Bắt đầu trò chơi.
Chuyển đến PlayStation Store Bạn có thể xác minh thông tin trong PlayStation™Store về trò chơi mà bạn hiện đang xem.
Nhập bình luận/Gửi Gửi bình luận cho dịch vụ trực tuyến. Hiển thị khi bạn đăng nhập vào dịch vụ trực tuyến trong khi xem nội dung trực tiếp.
Bình luận của người xem chỉ được hiển thị khi nội dung đang được xem trực tiếp.
  • Các tùy chọn khả dụng sẽ khác nhau.
  • Bạn phải có một tài khoản với dịch vụ trực tuyến mới sử dụng được các tính năng như nhập bình luận. Trong lần đầu kết nối đến một dịch vụ trực tuyến, bạn phải nhập thông tin tài khoản của mình cho dịch vụ đó. Nếu bạn không có tài khoản với dịch vụ trực tuyến đó, hãy tạo tài khoản bằng cách truy cập vào trang web của dịch vụ trực tuyến đó. Bạn cũng có thể tạo hoặc nâng cấp tài khoản dịch vụ trực tuyến bằng cách nhấn nút OPTIONS trong khi xem nội dung.
  • Để hủy liên kết khỏi các dịch vụ trực tuyến, hãy thay đổi cài đặt cho (Cài đặt) > [Chia sẻ và phát sóng] > [Liên kết với các dịch vụ khác].
  • Để xem hồ sơ của một người chơi đang chia sẻ nội dung hoặc để báo cáo nội dung không phù hợp, nhấn nút OPTIONS trên màn hình xem nội dung.
  • Nếu các chương trình phát sóng không khởi động hoặc bình luận không hiển thị, hãy đảm bảo những số cổng này được kích hoạt trong bộ định tuyến hoặc tường lửa của bạn. Để biết thông tin về cách xác nhận số cổng và cách cấu hình cài đặt, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm với thiết bị mạng và thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ Internet.
    • TCP: 1935, 2805–2899, 6667