Có gì trên màn hình đội chơi

Màn hình đội chơi. Gắn nhãn từ A đến N theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên phải.

A)
Tên đội chơi/số người chơi đã tham gia
Khi đội chơi ở chế độ riêng tư, (Riêng tư) sẽ xuất hiện. Với các đội chơi trong Cộng đồng, tên và hình ảnh Cộng đồng cũng sẽ được hiển thị.
B)
Trạng thái micrô của bạn
(Micrô bật)/ (Kích hoạt trò chuyện thoại) Micrô được bật.
(Chưa kết nối micrô) Micrô không được kết nối..
(Đã tắt tiếng) Đã tắt tiếng micrô. Những người chơi khác không thể nghe thấy tiếng bạn.
Để tắt tiếng hoặc bỏ tắt tiếng cho micrô, bôi đậm tên bạn, rồi nhấn nút OPTIONS.
(Trò chuyện thoại trong khi chơi) Đã bật trò chuyện thoại trong trò chơi. Bạn không thể nghe thấy âm thanh từ đội chơi và đội chơi cũng không thể nghe thấy tiếng bạn.
Để bật âm thanh của đội chơi, chọn [Cài đặt đội chơi] > [Âm thanh trò chuyện].
C)
(Mời)/ (Gợi ý người chơi)
Bạn có thể mời những người chơi khác và đề xuất người chơi khác để chủ sở hữu đội chơi mời. Nếu bạn là chủ sở hữu đội chơi, bạn có thể xem các đề xuất từ những người chơi khác được hiển thị là (Mới).
D)
(Chơi cùng nhau)
Bạn có thể bắt đầu một phiên trò chơi mới hoặc tham gia vào một phiên trò chơi hiện có.

Số người chơi có thể tham gia Chơi cùng nhau sẽ thay đổi tùy theo trò chơi. Nếu có quá nhiều người chơi trong đội chơi của bạn tham gia Chơi cùng nhau, chọn hộp kiểm cho người chơi để gửi lời mời tới họ.

E)
(Share Play)
Bạn có thể bắt đầu Share Play với vai trò chủ nhóm hoặc tham gia Share Play với vai trò là khách. Thời gian còn lại của Share Play sẽ xuất hiện khi bạn đang sử dụng tính năng này và người chơi đang sử dụng Share Play đều được hiển thị trong (Share Play).
Để biết chi tiết về tính năng Share Play, xem tại "Chia sẻ cách chơi của bạn".
F)
(Xem những đội chơi khác)
Bạn có thể xem những đội chơi mình có thể tham gia. Nếu bạn tham gia một đội chơi khác hoặc tạo đội chơi mới, bạn sẽ rời khỏi đội chơi hiện tại của mình.
G)
(Cài đặt đội chơi)
Quyền riêng tư của đội chơi Khi bạn là chủ sở hữu, bạn có thể thay đổi trạng thái đội chơi sang công khai hoặc riêng tư.
Điều chỉnh mức micrô Bạn có thể điều chỉnh mức đầu vào âm thanh.
Điều chỉnh trộn âm thanh Bạn có thể điều chỉnh âm lượng tương đối của một đội chơi và âm lượng của trò chơi hoặc từ hệ thống. Cài đặt này rất hữu dụng nhằm giúp âm thanh đội chơi trở nên dễ nghe hơn.
Âm thanh trò chuyện Bạn có thể tắt âm thanh của một đội chơi hoặc trò chuyện trong trò chơi. Bạn chỉ nghe thấy âm thanh trò chuyện khi bạn đã cài đặt để có thể nghe.
Cài đặt này chỉ hiển thị khi bạn đã tham gia vào một đội chơi, đồng thời, đang trò chuyện trong trò chơi.
Cho phép chia sẻ giọng nói của bạn Bạn có thể chặn âm thanh trò chuyện từ chương trình phát sóng được người dùng khác chia sẻ vào đội chơi của bạn.
Để biết chi tiết về các chương trình phát sóng, xem "Phát sóng cách chơi của bạn".
Chất lượng video cho Share Play Cài đặt độ phân giải và tốc độ khung hình khi bạn tham gia Share Play với tư cách chủ nhóm.
Cài đặt này chỉ khả dụng trên một số hệ thống PS4™.
Tốc độ khung hình của Share Play Đặt tốc độ khung hình khi bạn tham gia Share Play với tư cách chủ nhóm.
Cài đặt này chỉ khả dụng trên một số hệ thống PS4™.
H)
(Giới hạn người chơi)
Bạn có thể thay đổi số thành viên của đội chơi.
I)
(Rời khỏi đội chơi này)
Rời đội chơi.
J)
(Thêm vào danh sách Bạn bè)
Gửi Lời mời kết bạn.
K)
Trạng thái kết nối của bạn với những người chơi khác
(Đang kết nối) xuất hiện cạnh người chơi đang trò chuyện trực tiếp với những người chơi khác. Nếu một trong những người chơi này rời khỏi nhóm, bạn sẽ không thể tiếp tục liên lạc với bất kỳ ai bạn đang được kết nối qua người chơi đã rời đội chơi.
(Bật trò chuyện thoại) Trò chuyện thoại đã sẵn sàng.
(Đang trò chuyện thoại) Trò chuyện thoại đang diễn ra.
(Tắt trò chuyện thoại) Bạn không thể liên lạc với người chơi khác và cũng không thể dùng trò chuyện thoại.
(Đã tắt tiếng) Đã tắt tiếng âm thanh từ người chơi khác. Người chơi cũng không thể nghe thấy tiếng của bạn.
Để tắt tiếng hoặc bật tiếng người chơi, tô đậm người chơi đó, rồi nhấn nút OPTIONS.
(Trò chuyện thoại trong khi chơi) Người chơi khác đang trò chuyện trong trò chơi. Người chơi không thể nghe thấy âm thanh trò chuyện từ đội chơi và đội chơi cũng không thể nghe thấy tiếng của người chơi này.
L)
(Mới)
Xuất hiện khi có tin nhắn mới được thêm vào đoạn trò chuyện văn bản. Nhấn nút vuông để hiển thị đoạn trò chuyện văn bản.
M)
(Phát sóng)
Xuất hiện ở những người chơi đang phát sóng. Bạn có thể xem chương trình phát sóng của người chơi bằng cách chọn người chơi và chọn [Xem phát sóng].
N)
(Tham gia phiên)
Xuất hiện khi bạn có thể tham gia vào trò chơi mà người chơi khác đang chơi. Bạn có thể xem chi tiết bằng cách chọn người chơi, rồi chọn [Tham gia phiên].
  • Một số mục có thể chọn từ [Đội chơi] trên menu nhanh.
  • Để báo cáo các đoạn trò chuyện văn bản không phù hợp, nhấn nút OPTIONS, rồi chọn [Báo cáo].