Các chức năng cơ bản khi phát đĩa

Các chức năng phát lại có sẵn khác nhau tùy theo nội dung. Ngoài ra, một số chức năng có thể không hoạt động như dự kiến.

Tạm dừng/Phát Nhấn nút gạch chéo.
Tua ngược nhanh/Tua đi nhanh Nhấn nút L2 hoặc nút R2 trong khi phát lại.
Tốc độ sẽ thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút. Nhấn và giữ nút này để tua ngược nhanh hoặc tua đi nhanh cho đến khi bạn nhả nút.
Lùi khung hình/Tiến khung hình Nhấn nút L2 hoặc nút R2 trong khi tạm dừng phát lại.
Tua ngược chậm/Tua đi chậm Nhấn và giữ nút L2 hoặc nút R2 trong khi tạm dừng phát lại.
Dừng Nhấn nút PS.
Bạn có thể dừng phát lại và trở về màn hình chính. Khi đĩa có khả năng phát lại liên tục, lần tiếp theo bạn mở đĩa, bạn có thể tiếp tục phát lại từ thời điểm bạn dừng.
Tua ngược 15 giây/Tua đi 15 giây Gõ nhẹ bên trái hoặc bên phải trên bàn rê cảm ứng.
Nhảy Nhấp vào nút bấm trên bàn rê cảm ứng, sau đó kéo sang trái hoặc phải.

Thông tin sẽ hiển thị khi bạn nhấn vào nút tam giác trong khi phát lại hoặc tạm dừng.

Màn hình khi nhấn nút tam giác. Gắn nhãn từ A đến C từ trên cùng.

A )
Chương đang được phát
B )
Thời gian đã trôi qua/Tổng thời gian
C )
Mã hóa âm thanh/Số kênh/Tần số

Thay đổi âm thanh, phụ đề và các cài đặt phát lại khác

Nhấn nút OPTIONS trong khi phát lại hoặc tạm dừng.

Màn hình khi nhấn nút OPTIONS. Gắn nhãn là A.

A )
Tùy chọn
(Menu bật lên) Menu cho đĩa, chẳng hạn như menu bật lên hoặc danh sách tiêu đề, sẽ xuất hiện.
(Phụ đề) Chọn ngôn ngữ phụ đề.
(Âm thanh) Chọn bản âm thanh.
(Phụ đề đóng) Chọn để xem phụ đề đóng (phụ đề) cho video mà bạn đang xem.
Để bật phụ đề đóng trên hệ thống, hãy chọn (Cài đặt) > [Khả năng truy cập] > [Phụ đề đóng], sau đó chọn hộp kiểm cho [Hiển thị phụ đề đóng].
(Bảng điều khiển) Một menu sẽ xuất hiện với các tùy chọn phát lại khác nhau. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Bảng điều khiển".
(ChỈ dẫn nút) Các chức năng được gán cho các nút trên bộ điều khiển sẽ xuất hiện.
(Cài đặt) Cấu hình cài đặt cho đầu ra video và âm thanh. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Cài đặt".

Bảng điều khiển

(Đỏ)/ (Xanh lá)/ (Xanh dương)/ (Vàng) Kích hoạt chức năng tương ứng với biểu tượng. Các chức năng được gán cho biểu tượng sẽ khác nhau tùy thuộc vào nội dung đang được phát.
(Lên)/ (Xuống)/ (Trái)/ (Phải) Sử dụng khi chọn một mục.
(Enter) Xác nhận mục được chọn.
(Các phím số) Nhập số.
(Tua ngược 15 giây)/ (Tua đi 15 giây) Tua ngược 15 giây hoặc tua đi 15 giây trong video.
(Tua ngược chậm)/ (Tua đi chậm) Phát ở chế độ chậm.
(Lùi khung hình)/ (Tiến khung hình) Phát một khung hình mỗi lần.
(Menu trên cùng) Hiển thị menu trên cùng.
(Quay lại) Trở về một điểm cụ thể trong nội dung.
(Góc) Thay đổi góc xem.
(Thông tin) Hiển thị trạng thái phát lại và các thông tin liên quan khác. Các mục xuất hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào nội dung đang được phát.
(Phát) Phát nội dung.
(Tạm dừng) Tạm dừng phát lại.
(Dừng) Dừng phát lại.
(Tua ngược nhanh)/ (Tua đi nhanh) Tua ngược nhanh hoặc tua đi nhanh. Mỗi lần bạn nhấn nút tròn, tốc độ phát lại sẽ thay đổi.
(Trước đó)/ (Sau) Đi đến chương trước hoặc chương tiếp theo.
(Nhảy) Phát từ một chương hoặc một thời điểm cụ thể.
(Lặp lại) Phát nội dung lặp đi lặp lại. Để tắt chức năng lặp, chọn (Lặp lại) cho đến khi [Tắt] xuất hiện.

Cài đặt

Cài đặt có sẵn sẽ khác nhau tùy thuộc vào nội dung đang được phát.

Giảm nhiễu âm Giảm lượng tiếng ồn trong video được quay.
Chế độ hiển thị Chọn định dạng hiển thị cho video được quay ở tỷ lệ màn hình 4:3.
Điều khiển dải động Đặt điều khiển dải động.
Cài đặt này chỉ có khi bạn chọn [PCM tuyến tính] dưới (Cài đặt) > [Định dạng âm thanh].
Định dạng âm thanh Chọn định dạng đầu ra âm thanh.
Cài đặt phát video Cấu hình cài đặt cho các ngôn ngữ ưu tiên và cho phép một số đĩa nhất định kết nối với Internet.
Cài đặt phụ đề đóng Cấu hình cài đặt cho phụ đề đóng.
Hiển thị ở chế độ 3D với Bộ đeo VR Trải nghiệm Blu-ray 3D™ trên bộ đeo VR.
Cài đặt này chỉ có khi PS VR và TV 2D được kết nối với hệ thống PS4™ và đã đưa đĩa Blu-ray 3D™ vào.
Không có video hoặc âm thanh nào được xuất ra từ TV của bạn trong khi video đang được hiển thị dạng 3D với bộ đeo VR.