Khả năng truy cập

Chọn (Cài đặt) > [Khả năng truy cập] để cấu hình các tính năng liên quan đến khả năng truy cập, chẳng hạn như thu phóng và gán các nút điều khiển.

Một số cài đặt khả năng truy cập chỉ có thể được áp dụng cho một số chức năng hoặc màn hình nhất định. Ngoài ra, cài đặt này có thể không áp dụng cho ảnh chụp màn hình hoặc video clip hoặc cho hình ảnh hiển thị trong các chương trình phát sóng.

Chuyển văn bản thành giọng nói

Sử dụng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói để nghe văn bản trên màn hình và thông tin theo ngữ cảnh. Chọn [Bật Chuyển văn bản thành giọng nói] để cấu hình cài đặt tốc độ và âm lượng đọc.

  • Tính năng này chỉ có trên các hệ thống PS4 ™ được bán ở một số quốc gia hoặc khu vực nhất định.
  • Tính năng chuyển văn bản thành giọng nói chỉ khả dụng khi ngôn ngữ hệ thống được đặt là [English (United States)].

Thu phóng

Để bật tính năng Thu phóng, chọn hộp kiểm [Bật thu phóng]. Trong khi thu phóng, bạn chỉ có thể di chuyển vùng được phóng to hoặc hủy thu phóng.
Mỗi người dùng đều có thể bật tính năng này.

Phóng to Nhấn nút PS và nút vuông đồng thời.
Di chuyển vùng đã phóng to Sử dụng các nút điều hướng, cần trái hoặc cần phải.
Hủy thu phóng Nhấn nút gạch chéo hoặc nút PS.

Đảo màu

Đảo màu màn hình.

Khi đảo màu màn hình, trình bảo vệ màn hình sẽ không khởi động.

Chữ lớn hơn

Phóng to văn bản.

Chữ in đậm

In đậm chữ.

Độ tương phản cao

Tăng độ tương phản màn hình.

Phụ đề đóng

Hệ thống PS4™ có thể hiển thị phụ đề đóng. Phụ đề đóng là một dạng phụ đề hiển thị các phần được nói của video dưới dạng văn bản. Âm nhạc và các hiệu ứng âm thanh cũng được ghi chú. Cài đặt này chỉ có đối với nội dung có phụ đề đóng.
Chọn [Hiển thị phụ đề đóng] để hiển thị màn hình Cài đặt phụ đề đóng, nơi bạn có thể cấu hình kích cỡ văn bản, màu nền và các cài đặt khác. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải xóa hộp kiểm cho cài đặt mặc định.

  • Để hiển thị phụ đề đóng, nhấn nút OPTIONS trong khi phát lại BD hoặc DVD, sau đó chọn [Phụ đề đóng].
  • Để biết chi tiết về cách xem video bằng PlayStation™Video, hãy xem "Phát video từ PlayStation™Video".

Gán nút

Chọn [Bật gán nút tùy chỉnh] để thay đổi gán các nút điều khiển. Chọn [Tùy chỉnh gán nút], sau đó chọn nút bạn muốn thay đổi.
Có thể cấu hình cài đặt này cho từng người dùng.

Tốc độ cuộn tự động

Đặt tốc độ cuộn tự động.

Độ trì hoãn khi nhấn và giữ

Đặt độ trễ nhấn và giữ cho nút PS hoặc nút SHARE.

Thêm vào menu nhanh

Thêm một số cài đặt khả năng truy cập vào menu nhanh. Khi bạn muốn thay đổi cài đặt, bạn có thể dễ dàng truy cập chúng từ menu nhanh.