Phát video từ PlayStation™Video

PlayStation™Video là dịch vụ phát trực tiếp video từ PlayStation™Network. Để mua hoặc thuê video từ PlayStation™Video, hãy truy cập PlayStation™Store.

1.
Chọn (PlayStation Store) từ khu vực nội dung.
2.
Chọn nội dung bạn muốn xem, sau đó chọn [Mua] hoặc [Cho thuê].
3.
Chọn [Tiến hành thanh toán], sau đó chọn [Xác nhận mua].
Bạn phải nạp thêm tiền vào ví để mua hoặc thuê nội dung. Để biết chi tiết, hãy xem phần "Thông tin tài khoản".
4.
Chọn [Phát].
Để xem nội dung sau, hãy chọn (PlayStation™Video - Video của tôi) từ khu vực nội dung, sau đó chọn nội dung bạn muốn phát.
  • Các nút xuất hiện và các bước cần thiết sẽ khác nhau tùy theo loại nội dung.
  • PlayStation™Video và PlayStation™Store chỉ sử dụng được tại một số quốc gia, khu vực và chỉ có một số ngôn ngữ nhất định. Ngoài ra, các loại nội dung và dịch vụ được cung cấp cũng khác nhau tùy thuộc vào quốc gia/khu vực cư trú. Để biết chi tiết, truy cập trang web hỗ trợ khách hàng cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.
  • Tùy thuộc vào môi trường mạng bạn đang sử dụng, chất lượng video có thể thấp.

Các chức năng phát lại cơ bản

Tạm dừng/Phát Nhấn nút tròn.
Tua lại nhanh/Tua đi nhanh Nhấn nút L2 hoặc nút R2.
Tốc độ sẽ thay đổi mỗi lần bạn nhấn nút.
Tìm kiếm cảnh Nhấn nút sang trái hoặc nút sang phải.
Để thay đổi khoảng cách, nhấn nút lên hoặc nút xuống.
Chơi từ đầu Nhấn nút L1.
Tập tiếp theo Nhấn nút R1.
Phát tập trước đó hoặc tập tiếp theo.
Cài đặt Nhấn nút OPTIONS.
Thay đổi cài đặt phụ đề và âm thanh.
Dừng Nhấn nút gạch chéo.
  • Các mục xuất hiện và các chức năng có thể sử dụng sẽ khác nhau tùy theo nội dung.
  • Để xem phụ đề đóng (phụ đề) khi có, nhấn nút OPTIONS và chọn [Phụ đề]. Chọn (Phụ đề đóng) để chọn kích thước văn bản và màu nền, và cấu hình các cài đặt khác.